Laajuus: 5

Aikataulu: 07.05.2019 - 08.05.2019

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa): 

Paulus Torkki

Henni Tenhunen

https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=22498

 

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

V kevät (2018-2019, 2019-2020)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla keskitytään tuotantotaloudellisten menetelmien soveltamiseen SOTE:ssa. Kurssin käytyään opiskelija:
- tuntee perusperiaatteet eri menetelmistä (esim. TOC, Lean, Modularisaatio) sekä niiden soveltuvuuden SOTE:n eri sektoreille.
- osaa soveltaa erityisesti LEAN:in valittuja menetelmiä eri kohteisiin.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Tuotantotaloudellisten menetelmien soveltaminen sosiaali-ja terveydenhuollossa, LEAN, TOC, yksiköiden johtaminen, potilasvirtojen johtaminen. Kurssilla tehdään käytännön harjoitustöitä sekä havainnointia sairaalassa.

Tarkennukset kurssin sisältöön (koskee tätä kurssikertaa): 

Tuotantotaloudellisten menetelmien soveltaminen sosiaali-ja terveydenhuollossa, LEAN, TOC, yksiköiden johtaminen, potilasvirtojen johtaminen. Kurssilla tehdään käytännön harjoitustöitä sekä havainnointia sairaalassa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Seminaarit, luennot ja luentokohtaiset tehtävät (ennakkotehtävät /luentoraportit). Havainnointipäivä sairaalassa ja harjoitustyöt, jotka toteutetaan ryhmissä. Ryhmät esittelevät harjoitustöitä seminaareissa.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja seminaarit 24 h
Artikkelien lukeminen 24h
Ennakkotehtävät ja luentoraportit 30h
Harjoitus- ja ryhmätyöt 57h
yht. 135h

Tarkennettu kuormittavuuslaskelma (koskee tätä kurssikertaa): 

Luennot ja seminaarit 33 h
Artikkelien lukeminen 18 h
Ennakkotehtävät ja luentoraportit 21 h
Ennakkotehtävät ja luentoraportit 21 h
yht. 135h

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Johdanto sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantotalouteen

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi järjestetään Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan yhteistyönä.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot