Credits: 1

Schedule: 15.10.2018 - 17.10.2018

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tiina Airaksinen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Järjestetään tarvittaessan kandidaatin- tai maisterinseminaarien yhteydessä

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijan tutkimustekstitaitojen vahvistuminen oman alansa asiantuntijana ja tiedeyhteisön jäsenenä sekä opinnäytteen kirjoittajana kehittyminen

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Teemoina esimerkiksi: oman osaamisen ja asiantuntijuuden kirjallinen dokumentoiminen ja kohdentaminen, tutkiva ja reflektoiva kirjoittaminen, tutkimuksellinen lukutaito ja teksteistä keskusteleminen sekä tekstipalautteen antaminen ja vastaanottaminen.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Toteutus H01 on tarkoiteettu pääasiassa tekniikan alan kandidaattiseminaaria suorittaville.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely, toiminnalliset työtavat sekä kirjalliset oppimistehtävät

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus (harjoitukset) 6 - 12h (1op) tai 12 - 24h (2op) ja oppimistehtävät 15 - 21h (1op) tai 30 - 42h (2op)

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Verkkomateriaali ja tutkimusviestinnän ajankohtaiset tieteelliset julkaisut. Opettajan kokoama ja suosittelema aineisto. Lisätietoja kurssilla.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-7107

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty/Hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi järjestetään pienryhmäopetuksena seminaarityöskentelyn yhteydessä.

Description

Registration and further information