Credits: 3

Schedule: 06.11.2018 - 30.11.2018

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Inlämning senast 30.11. via email åt anne.rindell@hanken.fi

Details on the course content (applies in this implementation): 

Teman: 
Marknadsföring – olika synsätt (Christian Grönroos)
”Communication in use” och kundens budskap (Åke Finne)
Relationsbyggande på sociala medier (Johanna Gummerus)
Kundvärde på industriella marknaden (Maria Holmlund-Rytkönen)
Att anpassa erbjudandet till kundens verkliga processer (Tore Strandvik)
Märkeshantering med beaktande av kundprocesser (Anne Rindell)
 

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Kursen har ingen tent, men förhandsuppgift och inlärningsdagbok.
Godkänd/ underkänd

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TU-EV

Additional information for the course (applies in this implementation): 

KURSUPPGIFT

Under kursen skall du skriva en inlärningsdagbok.

  1. Börja med att skriva några rader om din förförståelse, dvs vad tycker du marknadsföring är och hur syns det i ditt liv. Å andra sidan, vilken roll tror du marknadsföring har i olika företag.
  2. Reflektera över varje föreläsning; vad lärde du dig, vilka situationen kan du relatera sakerna till och hur tror innehållet på föreläsningen är användbart i din nära framtid. Inkludera även reflektioner om förhandsläsningen. Ifall du inte varit på föreläsningen skall du göra samma uppgift på basen av artikeln
  3. Efter kursen skriver du en sammanfattning och analys om hur ditt kunnande har utvecklats, dvs hur uppfattar du marknadsföring efter kursen och dess roll och möjligheter både i ditt liv samt i företagen.

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Kursen går i period II veckorna 45-47 tisdagar och torsdagar
Sal: Riihi Y225a
kl: 15.15-16.45
Språk: svenska

Description

Registration and further information