Credits: 1

Schedule: 08.10.2018 - 08.11.2018

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Rinna Toikka

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Järjestetään tarvittaessa kandidaatin- tai maisterinseminaarien yhteydessä.

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijan identiteetin vahvistuminen oman alansa asiantuntijana ja tiedeyhteisön jäsenenä sekä opinnoissa tarvittavan vuorovaikutusosaamisen kehittyminen.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Teemoina esimerkiksi: oman osaamisen ja asiantuntijuuden esiintuominen ja kohdentaminen, tutkimustyön reflektointi, keskustelutaidot monialaisessa akateemisessa kontekstissa sekä palaute- ja yhteistyötaidot.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pari- ja ryhmätyöskentely, kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat sekä kirjalliset oppimistehtävät.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus (harjoitukset) 6 - 12 h (1op) tai 12 - 24 h (2 op) ja oppimistehtävät 15 - 21 h (1op) tai 30 - 42 h (2op)

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Verkkomateriaali ja puheviestinnän ajankohtaiset tieteelliset julkaisut. Lisätietoja kurssilla.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-0440

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty / hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi järjestetään monialaisena pienryhmäopetuksena seminaarityöskentelyn yhteydessä.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Description

Registration and further information