Credits: 1

Schedule: 01.03.2019 - 31.05.2020

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Tutorkoulutuksiin liittyvät kysymykset: Rosa Väisänen (rosa.vaisanen@ayy.fi)

Kurssiin ja sen suorittamiseen liittyvät kysymykset: Tiina Kerola (tiina.kerola@aalto.fi)

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV (2018-2019) - V (2019-2020) ja IV (2019-2020) - V (2020-2021). Kurssi alkaa tutorkoulutukseen osallistumisella.

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitteena on antaa valmius pienryhmän ohjaamiseen.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Toimia ensimmäisen vuosikurssin kandiopiskelijoiden pienryhmän ohjaajana ja tutustuttaa heidät opiskelukäytäntöihin, opintososiaalisiin asioihin ja opiskeluympäristöön. Kurssiin liittyvän koulutuksen aiheena on ryhmän toiminta, ryhmän jäsenten välinen vuorovaikutus ja ryhmän ohjaaminen.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Osallistuminen tutorkoulutukseen ja palautteen antaminen koulutuksesta. Aktiivinen pienryhmän ohjaaminen lukuvuoden aikana sekä raportin kirjoittaminen ryhmän toiminnasta.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=JOIN-A0001

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty/hylätty

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lisätietoja antaa AYY ja korkeakoulut. Kurssin tuottavat AYY vastaavine yhdistyksineen ja TF yhteistyössä Aalto-yliopiston korkeakoulujen kanssa.

Description

Registration and further information