Laajuus: 1

Aikataulu: 01.03.2019 - 31.05.2020

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa): 

Tutorkoulutuksiin liittyvät kysymykset: Rosa Väisänen (rosa.vaisanen@ayy.fi)

Kurssiin ja sen suorittamiseen liittyvät kysymykset: Tiina Kerola (tiina.kerola@aalto.fi)

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

IV (2018-2019) - V (2019-2020) ja IV (2019-2020) - V (2020-2021). Kurssi alkaa tutorkoulutukseen osallistumisella.

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitteena on antaa valmius pienryhmän ohjaamiseen.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Toimia ensimmäisen vuosikurssin kandiopiskelijoiden pienryhmän ohjaajana ja tutustuttaa heidät opiskelukäytäntöihin, opintososiaalisiin asioihin ja opiskeluympäristöön. Kurssiin liittyvän koulutuksen aiheena on ryhmän toiminta, ryhmän jäsenten välinen vuorovaikutus ja ryhmän ohjaaminen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Osallistuminen tutorkoulutukseen ja palautteen antaminen koulutuksesta. Aktiivinen pienryhmän ohjaaminen lukuvuoden aikana sekä raportin kirjoittaminen ryhmän toiminnasta.

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=JOIN-A0001

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty/hylätty

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Lisätietoja antaa AYY ja korkeakoulut. Kurssin tuottavat AYY vastaavine yhdistyksineen ja TF yhteistyössä Aalto-yliopiston korkeakoulujen kanssa.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot