Omfattning: 1

Tidtabel: 01.03.2019 - 31.05.2020

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång): 

Tutorkoulutuksiin liittyvät kysymykset: Rosa Väisänen (rosa.vaisanen@ayy.fi)

Kurssiin ja sen suorittamiseen liittyvät kysymykset: Tiina Kerola (tiina.kerola@aalto.fi)

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

IV (2018-2019) - V (2019-2020) ja IV (2019-2020) - V (2020-2021). Kurssi alkaa tutorkoulutukseen osallistumisella.

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitteena on antaa valmius pienryhmän ohjaamiseen.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Toimia ensimmäisen vuosikurssin kandiopiskelijoiden pienryhmän ohjaajana ja tutustuttaa heidät opiskelukäytäntöihin, opintososiaalisiin asioihin ja opiskeluympäristöön. Kurssiin liittyvän koulutuksen aiheena on ryhmän toiminta, ryhmän jäsenten välinen vuorovaikutus ja ryhmän ohjaaminen.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Osallistuminen tutorkoulutukseen ja palautteen antaminen koulutuksesta. Aktiivinen pienryhmän ohjaaminen lukuvuoden aikana sekä raportin kirjoittaminen ryhmän toiminnasta.

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=JOIN-A0001

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty/hylätty

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lisätietoja antaa AYY ja korkeakoulut. Kurssin tuottavat AYY vastaavine yhdistyksineen ja TF yhteistyössä Aalto-yliopiston korkeakoulujen kanssa.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation