Omfattning: 5

Tidtabel: 03.06.2019 - 14.08.2019

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II (syksy)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi osaat kirjoittaa pieniä tietokoneohjelmia esimerkiksi insinööritehtävissä tarvittaviin laskentasovelluksiin ja pienten tietomäärien muokkaamiseen. Ymmärrät myös muiden kirjoittamia vastaavia ohjelmia.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lausekielinen ohjelmointi Python-kielen avulla, rakenteinen ohjelmointi, ohjelmistosuunnittelun alkeet, perustietorakenteet. Hyvä ohjelmointityyli.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, pakolliset harjoitustehtävät ja tentti.

Närmare information om bedömningsgrunderna och -metoderna och om hur den studerande kan ta del av bedömningen (gäller denna kursomgång): 

Molemmat osasuoritukset (tentti ja harjoitustehtävät) arvostellaan asteikolla 0-5. Jos vähintään toisen osasuorituksen arvosana on 0, kurssin kokonaisarvosanaksi tulee 0 (hylätty). Muussa tapauksessa kurssin kokonaisarvosanaksi tulee harjoitustehtäväarvosanan ja tenttiarvosanan keskiarvo. Keskiarvon mahdolliset puolet numerot pyöristetään ylöspäin.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 20 h, itsenäinen opiskelu ja harjoitustehtävien tekeminen 93 h, tenttiin valmistautuminen ja osallistuminen 20 h.

Preciserad belastningsberäkning (gäller denna kursomgång): 

Kesäkurssilla ei ole luentoja. Yhden harjoitustehtäväkierroksen tekemiseen on suunniteltu käytettävän keskimäärin 7-8 tuntia, harjoitustehtäväkierroksia on 9.

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opetusmoniste.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi korvaa kurssit CSE-A1111, T-106.1206 ja T-106.1208.

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Tietokoneen ja yleisimpien sovellusten (esim. sähköposti) peruskäyttötaito. Ei esitietovaatimuksia ohjelmoinnista.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Närmare information om tidtabellen (gäller denna kursomgång): Katso kurssin kotisivulta.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation