Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää liiketaloustieteen
eri osa-alueiden erityispiirteitä sekä osaa hahmottaa niihin liittyviä kysymyksiä yrityksen toiminnassa.

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee myös kirjallisen raportoinnin perustaidot.

Laajuus: 1

Aikataulu: 03.09.2019 - 05.09.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Laura Kangas-Müller

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi tutustuttaa opiskelijat eri liiketoiminta-alueisiin case-yrityksen esittelyn ja liiketaloustieteen oppiaine-esittelyjen avulla.
   
  Kurssin sisältää case-yritykseen liittyviä luentoja ja ryhmissä tehtävän harjoitustyön, jonka tulokset esitellään kirjallisesti.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Harjoitustyöt 100%.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lähiopetus: 10 tuntia; pakollinen läsnäolo
  Harjoitustyö ryhmissä: 17 tuntia