Credits: 1

Schedule: 03.09.2019 - 05.09.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kangas-Müller Laura

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi järjestetään orientaatioviikon aikana.

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää liiketaloustieteen
eri osa-alueiden erityispiirteitä sekä osaa hahmottaa niihin liittyviä kysymyksiä yrityksen toiminnassa.

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee myös kirjallisen raportoinnin perustaidot.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi tutustuttaa opiskelijat eri liiketoiminta-alueisiin case-yrityksen esittelyn ja liiketaloustieteen oppiaine-esittelyjen avulla.
 
Kurssin sisältää case-yritykseen liittyviä luentoja ja ryhmissä tehtävän harjoitustyön, jonka tulokset esitellään kirjallisesti.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Harjoitustyöt 100%.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus: 10 tuntia; pakollinen läsnäolo
Harjoitustyö ryhmissä: 17 tuntia

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/20A00601

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty/hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin lähipäivillä on pakollinen läsnäolo.

Kurssi on pakollinen kaikille tutkintosäännön TS2013 mukaan opiskeleville KTK-opiskelijoille. Tutkintosäännöstä TS2005 siirtyvät opiskelijat eivät voi suorittaa kurssia.

Description

Registration and further information