Credits: 5

Schedule: 24.02.2020 - 03.04.2020

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Christa Uusi-Rauva

christa.uusi-rauva@aalto.fi

050-530 0377

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV (2019-2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa oman ilmaisunsa tyypillisiä piirteitä
 • antaa toisille aidosti rakentavaa palautetta
 • luoda positiivisia, kaksisuuntaisia vuorovaikutustilanteita
 • hyväksyä paremmin muiden ihmisten tunteita
 • käyttää tietoisesti omaa kehoaan kuuntelun ja vuorovaikutuksen edistämiseksi
 • kohdata paremmin yllättäviä tilanteita työelämässä

 

Details on the course content (applies in this implementation): 

Kts. kurssiesite MyCoursesin kotisivulla

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään rakentavan ja kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen lähtökohtiin. Osallistujia autetaan tunnistamaan heidän omat tyypilliset tapansa viestiä ja miten ne vaikuttavat vastapuoliin, sekä miten muiden ihmisten tavat viestiä vaikuttavat heihin itseensä.  Erilaisten improvisaatio- ja muiden harjoitusten avulla pyritään laajentamaan osallistujien ilmaisua ja sitä kautta helpottamaan erilaisten ihmisten kanssa toimimista. Samalla harjoitukset antavat osallistujille työkaluja erilaisiin esiintymistilanteisiin.

Improvisaatiopohjaisten harjoitusten kautta kasvatetaan myös kykyä reagoida yllättäviin tilanteisiin joustavasti ja positiivisesti. Lisäksi harjoitukset kehittävät osallistujien konkreettisia yhteistyötaitoja kuten kuuntelua, arvostusta ja toisten ideoiden laajentamista yhteiseksi hyväksi.

 • Tapaamiset 2xviikko (kurssin luonteen vuoksi pakollinen läsnäolo)
 • Ennakkotehtävä
 • Ryhmätyöt
 • Yksilötehtävät kurssin aikana
 • Loppuessee

Kaikki tehtävät arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus 36 h
Ryhmätyöt 40 h
Itsenäinen työskentely 57 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan kurssin syllabuksessa.

Details on the course materials (applies in this implementation): 

Katso kurssiesite MyCoursesin kotisivulla

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=20C00202

 

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty/hylätty.

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

weboodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lisätietoja voi kysyä kurssin vetäjältä, christa.uusi-rauva@aalto.fi. Kurssi toteutetaan, jos kurssille on vähintään 10 osallistujaa.

 

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Katso kurssiesite MyCoursesin kotisivulla

Description

Registration and further information