Credits: 6

Schedule: 28.10.2019 - 04.12.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Riku Oksman
Jukka Mattila

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Periodi II (2018-2019), Otaniemen kampus
Periodi II (2019-2020), Otaniemen kampus

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Liikkeenjohdon konsultointi -kurssi käsittelee liikkeenjohdon konsultointia alana, liiketoimintana ja osana liikkeenjohdollista työtä. Kurssin opetus on rajattu strategia-, organisaation kehittämis- ja johtamiskonsultointiin. Kurssilla pyritään kehittämään erityisesti opiskelijoiden valmiuksia nykypäivän liike-elämän ja liikkeenjohdon konsultoinnin ilmiöiden itsenäiseen, analyyttiseen ja kriittiseen tarkasteluun. Kurssi edellyttää osallistujilta halukkuutta ja mahdollisuutta panostaa aktiiviseen osallistumiseen luennoille ja ryhmätöihin. Lisäksi oppilailta edellytetään valmiuksia ja innostuneisuutta käydä ja synnyttää pohdiskelevaa, kriittistä keskustelua opetuksen, kirjallisuuden, vierailijoiden esitysten ja ryhmätöiden pohjalta. Vastineeksi kurssi tarjoaa mahdollisuuden oppia elämää varten.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

    Pääosassa kurssin opetusta eivät ole konsultoinnin työkalut tai tekniikat. Kurssilla esitetään useita eri näkökulmia, joiden kautta liikkeenjohdon konsultointia sekä erityisesti sen vaikutuksia ja merkitystä nykyaikaisessa liiketoiminnassa ja organisaatioiden kehittämisessä voidaan tarkastella. Näitä näkökulmia opetetaan kriittisten johtamistutkimusten hengessä pohjautuen kurssin opettajien ja vierailijoiden kokemuksiin liike-elämästä ja liikkeenjohdon konsultoinnista. Kurssilla haetaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitä liikkeenjohdon konsultointi on? Mitä konsultit tekevät? Millaisia ovat konsultointiprojektit? Mihin liikkeenjohdon konsultointia hyödynnetään? Mitä vaikutuksia ja merkityksiä liikkeenjohdon konsultoinnilla ja konsultointipalvelujen hyödyntämisellä on organisaatioiden kehittämisessä? Onko konsultoinnista mitään hyötyä?

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

    1. Alkutentti (20% kurssin arvosanasta) ensimmäisellä luentokerralla. Kurssille osallistuminen edellyttää alkutentin hyväksyttyä suoritusta. Tentitään kurssin luennoitsijoiden määrittelemä kurssikirjallisuusaineisto.

    2. Luennot 42 h. KTT Jukka Mattila ja KTT Sampo Tukiainen alustavat teemoja ja fasilitoivat luokkatyöskentelyä ja ryhmätöitä syyslukukauden loppuperiodilla. Vierailijaluennoitsijoita. Aktiivinen osallistuminen välttämätöntä.

    3. Reflektiopaperit tai harjoitustyö (50% arvosanasta). Käsittelevät kurssin teemoja. Tarkemmat ohjeet kurssilla.

    4. Lopputentti (30% arvosanasta) kurssin viimeisellä luentokerralla. Tentitään kurssikirjallisuus ja luennoilla jaettava materiaali. Kurssista järjestetään yksi uusintatentti.

 

    Kurssin suorittaminen edellyttää kaikkien osien (alkutentti, reflektiopaperi/harjoitustyö, lopputentti) hyväksyttävää suoritusta.

 

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

42h Alkutentti ja luennot
59h Ryhmätyöt valmisteluineen
24h Alkutentti valmisteluineen
35h Lopputentti valmisteluineen

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Oppimateriaali Luentomoniste, joka sisältää luennoitsijoiden koostaman kurssimateriaalin. Mahdollinen kurssikirja vahvistuu myöhemmin.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=21C00500

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty/hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoittautuminen WebOodilla viikkoa ennen periodin alkua

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille otetaan enintään 40 opiskelijaa alkutenttitulosten mukaisessa järjestyksessä, kuitenkin siten että johtamisen kandidaattiohjelman opiskelijat ovat etusijalla. Läsnäolo luennoilla on vahvasti suositeltavaa.

 

Description

Registration and further information