Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija osaa soveltaa johtamisen ja lähitieteiden näkökulmia, käsitteitä ja analyysimenetelmiä organisaatioiden ja niiden haasteiden analysoimiseen. Lisäksi opiskelija osaa hallita pitkäjänteisiä projekteja, toimia yhteistoiminnallisesti ryhmässä ja ilmaista tulokset selkeästi ja vakuuttavasti sekä kirjallisessa että suullisessa muodossa.

Laajuus: 6

Aikataulu: 27.02.2020 - 20.05.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Hertta Vuorenmaa

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kirsti Iivonen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 27.01.2020-21.12.2112):

Nimi: Kirsti Iivonen

S-posti: kirsti.iivonen@aalto.fi

Puh.nro: +358 40 5128255

Vastaanotto: opetuksen yhteydessä; sopimuksen mukaan


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla opiskelijat työskentelevät tiimeissä tunnistaen ja analysoiden yrityskumppanin todellisia ongelmia ja haasteita sekä etsien luovia ratkaisuja näihin haasteisiin. Kurssi on yritysprojekti-tyyppinen eli yrityskumppani antaa opiskelijoille tietyn toimeksiannon, joka toteutetaan kurssin aikana. Opiskelijat pääsevät soveltamaan oppimiaan tietoja ja taitoja tosielämän organisaation analyysiin, tuottaen näin tietoa liike-elämän tarpeisiin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  100% harjoitustehtävät

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  TEHTÄVÄT

  1. Kontaktitapaamiset ja niihin
  liittyvät tehtävät

  2. Kirjalliset raportit
  organisaatioanalyysin eri vaiheista (ryhmätyönä) (50 % arvosanasta),
  osasuoritukset:

                 Analyysisuunnitelma

                 Alustava analyysi

                 Loppuraportti

  3. Suulliset esitelmät analyysin
  tuloksista (ryhmätyönä) (30% arvosanasta)

  4. Omaa oppimista arvioiva tehtävä
  (yksilötyönä) ja ryhmätyötaidot (20% arvosanasta)

  Kakki tehtävät tulee palauttaa; myöhästyneitä suorituksia
  ei hyväksytä.


Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktitapaamiset 21 h
  Osatehtävien valmistelu 139 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kirjallisuus ja muu materiaali riippuu toteutettavasta analyysista.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  (Korvaa organisaatioviestinnän kurssin 71C99904 - Capstone: Strategic Communication and Stakeholder Relations)

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi suoritetaan kandiopintojen loppuvaiheessa, opiskelijan odotetaan suorittaneen suurimman osan kandiopinnoistaan ilmoittautuessaan kurssille

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kts. syllabusdokumentti muualla kurssin MC-sivuilla