Credits: 6

Schedule: 28.10.2019 - 12.12.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Seppo Ikäheimo ja Teemu Malmi

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Kurssin opettajina toimivat Seppo
Ikäheimo, Teemu
Malmi, Jukka
Sihvonen ja Thomas
Taussi

Kurssin aikana käytettävissä
on kurssin oma sähköpostiosoite:

lape-laskentatoimi@aalto.fi. Voit lähettää tähän
osoitteeseen kurssia koskevat viestisi.


Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019:II (syksy 2018) Otaniemen kampus

2019-2020: II (syksy 2019) Otaniemen kampus

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin käytyään opiskelija:

 • Hahmottaa, mikä on laskentatoimen rooli yrityksissä ja yhteiskunnassa.
 • Osaa selittää, miksi tilinpäätösraportoinnilla on merkitystä.
 • Ymmärtää, mitkä ovat tilinpäätösraportoinnin keskeiset käsitteet ja tyypilliset liiketapahtumat.
 • Osaa analysoida liiketapahtumien vaikutukset yrityksen kassavirtaan, tulokseen ja taseeseen.
 • Osaa lukea ja tulkita tilinpäätöstä ja laskea sen keskeiset tunnusluvut.
 • Ymmärtää taloudellisen ohjauksen merkityksen osana liiketoimintaa.
 • Osaa laatia taloudellisia suunnitelmia sekä arvioida tuotteiden, palveluiden ja investointien taloudellista kannattavuutta ja tehdä tämän tiedon pohjalta keskeisiä liiketoiminnan johtamiseen liittyviä päätöksiä.
 • Ymmärtää miten suoritusta voidaan mitata ja arvioida sekä taloudellisilla että ei-rahamääräisillä mittareilla ja osaa lisäksi määrittää mittareita yrityksen strategian pohjalta.

Details on the course content (applies in this implementation): 

  • ymmärrät, miksi
   laskentatoimi on yritystalouden kommunikaation keskeinen kieli
  • osaat tehdä yksinkertaisten
   liiketapahtumien kirjaukset
  • hahmotat, kuinka
   tilinpäätös laaditaan
  • hahmotat
   konsernitilinpäätöksen perusluonteen
  • tunnistat
   tilinpäätösanalyysin tunnusluvut, ymmärrät niiden tarkoituksen ja osaat
   analysoida tilinpäätöstä ja hahmotat, miten yrityksen arvo muodostuu
  • ymmärrät taloudellisen
   ohjauksen merkityksen osana liiketoimintaa
  • osaat laatia
   taloudellisia suunnitelmia sekä arvioida tuotteiden, palveluiden ja
   investointien taloudellista kannattavuutta ja tehdä tämän tiedon pohjalta
   keskeisiä liiketoiminnan johtamiseen liittyviä päätöksiä
  • ymmärrät
   palkitsemisjärjestelmien roolin organisaatioiden johtamisessa
  • ymmärrät miten
   suoritusta voidaan mitata ja arvioida sekä taloudellisilla että
   ei-rahamääräisillä mittareilla ja osaa määrittää mittareita yrityksen
   strategian pohjalta
  • osaat
   investointilaskelman perusmenetelmät
  • ymmärrät mitä yrityksen
   hallinnointi tarkoittaa

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot ja harjoitukset 42 h, Luennot Seppo Ikäheimo ja Teemu Malmi, harjoitukset n.n.

2. Tentti (60 %), luentokurssin aikaiset välitentit ja ryhmätyöt (40 %).

Tentti perustuu luentoihin ja luennoilla jaettavaan/erikseen ilmoitettavaan materiaaliin ja ohessa mainittuun kirjallisuuteen.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

10% Välitentti: 20 kappaletta monivalintakysymyksiä, jotka käsittelevät kirjan luvut
Johdanto sekä luvut 1-5

15% Ryhmätyö 1 perustuu
kirjan lukuun 6 ”Tilinpäätösanalyysi”, edellyttää opitun materiaalin
soveltamista käytäntöön.

15% Ryhmätyö 2 ”Taloussuunnitelma
aloittavalle yhtiölle”

60% Tentti käsittää lyhyitä
esseitä ja monivalintakysymyksiä: Käsittää kaiken kurssin materiaalin


  Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

      -Osallistuminen luennoille 42 h

      -Valmistautuminen luennoille ja kotitehtävien teko 42 h

      -Ryhmätöiden tekeminen 32 h

      -Tenttiin valmistautuminen 41 h

      -Tentti 3 h

  Details on calculating the workload (applies in this implementation): 


   Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

   Ikäheimo, Seppo, Malmi, Teemu ja Walden, Risto (2016) Yrityksen laskentatoimi.
   Kurssikirjallisuus (yllä) sekä opetuksen yhteydessä tai kurssin kotisivuilla osoitettu materiaali

   Saatavuus

   Details on the course materials (applies in this implementation): 

   Kirjasta tulee kustantajan mukaan uusittu painos ennen kurssin alkua. Mikäli näin ei ole, jaamme kirjan ilmestymiseen asti kirjan luvut kurssin kotisivuilla. Uusi kirja on Ikäheimo, Seppo, Malmi, Teemu ja Walden, Risto (2019) Yrityksen laskentatoimi.

   Kirja on päivitetty ja ajanmukaistettu painos, jossa on otettu huomioon viimeisimmät muutokset laskentakäytännöissä, suosituksissa ja lainsäädännössä. Lisäksi kirjaan on lisätty tilinpäätösanalyysiä käsittelevään lukuun osio yrityksen arvostamisesta.

   Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

   https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=22A00110

   Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

   0-5

   Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

   WebOodin kautta. Tarkista ilmoittautumisajat WebOodista.

   Details on the schedule (applies in this implementation): 

   PäiväOpetusmuotoTeematTeema 2Teema 3Opettajat
   28.10.2019Luento 1SyllabusJohdanto-lukuJukka, Seppo, Teemu ja Thomas
   29.10.2019Luento 2Luku 1: Normisto ja valvontaLuku 2: RekisteröintiSeppo
   1.11.2019Harjoitus 1Kirjanpidon idean läpikäyntiSeppo
   4.11.2019Luento 3Luku 3: Tilinpäätöksen rakenneSeppo
   5.11.2019Luento 4Luku 4: JaksotusSeppo
   8.11.2019Harjoitus 2Jaksotuskysymykset,Tilinpäätöksen laadintaThomas
   11.11.2019Luento 5Mitä laskentaekonomit tekevät?J+S+T+T+paneelikeskustelijat
   12.11.2019Luento 6Luku 6: TilinpäätösanalyysiVälitenttiJukka
   15.11.2019Harjoitus 3TilinpäätösanalyysiRyhmätyön tehtäväksiantoJukka
   18.11.2019Luento 7Luku 7: Johdatus johdon laskentatoimeen Luku 8 kust. LaskentaTeemu
   19.11.2019Luento 8Luku 9: StrategiaTeemu
   22.11.2019Harjoitus 4KustannuslaskentaThomas
   25.11.2019Luento 9Luku 10: BudjetointiTeemu
   26.11.2019Luento 10Luku 11: Suorituksen arviointi ja palkitseminenRyhmätyön 2 tehtäväksiantoTeemu
   29.11.2019Harjoitus 5Suunnittelua ja seurantaa palvelevat laskelmatThomas
   2.12.2019Luento 11Luku 12: Hinnoittelu ja vaihtoehtolaskelmatTeemu
   3.12.2019Luento 12Luku 13: InvestoinnitJukka
   5.12.2019Harjoitus 6InvestointilaskelmatVaihtoehtolaskelmat Jukka


   Description

   Registration and further information