Credits: 6

Schedule: 09.09.2019 - 23.10.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Yliopistonlehtori Kari Koivistoinen

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Opettaja: Yliopistonlehtori Kari Koivistoinen

Vastaanottoaika: Opetuksen yhteydessä tai sopimuksen mukaan.

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019: I (syksy 2018) ja III (kevät 2019), Otaniemen kampus

2019-2020: I (syksy 2019) ja III (kevät 2020), Otaniemen kampus

Huomaa: Kurssi järjestetään erillisenä ja saman sisältöisenä syksyllä ja keväällä. Laskentatoimen pääaineopiskelijoille suositellaan ensisijaisesti kevään kurssia.

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään johdon laskentatoimen osa-alueista erityisesti yritysjohdon päätöksentekoon, tulosyksikkölaskentaan ja strategiseen johdon laskentatoimeen. Kurssin suorittanut opiskelija tietää mitä käsitteitä, laskentaperiaatteita ja laskentamenetelmiä näillä osa-alueilla käytetään. Opiskelija ymmärtää millaista informaatiota erilaisissa päätöstilanteissa tarvitaan ja hallitsee investointilaskentamenetelmien käytön. Opiskelija ymmärtää miten tulosyksiköiden taloutta ohjataan ja hallitsee suoritusmittarien ja siirtohintojen määrittämisen vaihtoehdot. Opiskelija tietää miten strateginen johdon laskentatoimi pyrkii turvaamaan yrityksen kilpailukyvyn säilymisen ja strategian toteutumisen. Opiskelija osaa soveltaa tietämystään raportoinnin kehittämiseen ja sekä tarvittavien analyysien, laskelmien ja raporttien laatimiseen.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Katetuottoanalyysi, lyhyen tähtäyksen vaihtoehtolaskelmat, hinnoittelulaskelmat, riski ja epävarmuus päätöksenteossa, investointilaskelmat, kvantitatiiviset menetelmät johdon laskentatoimessa, tulosyksikkölaskenta, johdon ohjausjärjestelmät, strateginen johdon laskentatoimi.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot ja harjoitukset

2. Tentti (70%) ja harjoituspaketit (30 %)

Hyväksyttävän kurssisuorituksen vaatimuksena on, että seuraavat ehdot täyttyvät: (a) tentti vähintään 35 p (50 % * 70 p) ja (b) tentti + harjoituspaketit vähintään 50 p (50 % * 100 p). Tentti perustuu kurssikirjaan, luentoihin, harjoituksiin sekä erikseen jaettavaan/ilmoitettavaan materiaaliin.

 

Kevät 2020: Uusintatentti korvataan kotitehtäväpaketilla.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Suoritusten arviointiin tutustuminen: yhteys sähköpostilla.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Kontaktiopetus 48 h

- Itsenäinen opiskelu 109 h

- Tentti 3 h

 

Kevät 2020: Uusintatentti korvataan kotitehtäväpaketilla.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Rajan – Datar – Horngren (2015). Cost Accounting, Global Edition, 15/E ISBN 978-1-292-01822-5.

Saatavuus

 

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=22C00300

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Laskentatoimen perusteet.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodin kautta. Tarkista ilmoittautumisajat WebOodista.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin aikana palautettaviin harjoituspaketteihin liittyvät pisteet luetaan hyväksi kahdessa kurssia seuraavassa kuulustelussa. Kun kurssi järjestetään uudelleen, on myös pisteet ansaittava uudelleen palauttamalla vaadittavat harjoituspaketit.

Description

Registration and further information