Laajuus: 6

Aikataulu: 09.09.2019 - 23.10.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Yliopistonlehtori Kari Koivistoinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa): 

Opettaja: Yliopistonlehtori Kari Koivistoinen

Vastaanottoaika: Opetuksen yhteydessä tai sopimuksen mukaan.

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019: I (syksy 2018) ja III (kevät 2019), Otaniemen kampus

2019-2020: I (syksy 2019) ja III (kevät 2020), Otaniemen kampus

Huomaa: Kurssi järjestetään erillisenä ja saman sisältöisenä syksyllä ja keväällä. Laskentatoimen pääaineopiskelijoille suositellaan ensisijaisesti kevään kurssia.

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään johdon laskentatoimen osa-alueista erityisesti yritysjohdon päätöksentekoon, tulosyksikkölaskentaan ja strategiseen johdon laskentatoimeen. Kurssin suorittanut opiskelija tietää mitä käsitteitä, laskentaperiaatteita ja laskentamenetelmiä näillä osa-alueilla käytetään. Opiskelija ymmärtää millaista informaatiota erilaisissa päätöstilanteissa tarvitaan ja hallitsee investointilaskentamenetelmien käytön. Opiskelija ymmärtää miten tulosyksiköiden taloutta ohjataan ja hallitsee suoritusmittarien ja siirtohintojen määrittämisen vaihtoehdot. Opiskelija tietää miten strateginen johdon laskentatoimi pyrkii turvaamaan yrityksen kilpailukyvyn säilymisen ja strategian toteutumisen. Opiskelija osaa soveltaa tietämystään raportoinnin kehittämiseen ja sekä tarvittavien analyysien, laskelmien ja raporttien laatimiseen.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Katetuottoanalyysi, lyhyen tähtäyksen vaihtoehtolaskelmat, hinnoittelulaskelmat, riski ja epävarmuus päätöksenteossa, investointilaskelmat, kvantitatiiviset menetelmät johdon laskentatoimessa, tulosyksikkölaskenta, johdon ohjausjärjestelmät, strateginen johdon laskentatoimi.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot ja harjoitukset

2. Tentti (70%) ja harjoituspaketit (30 %)

Hyväksyttävän kurssisuorituksen vaatimuksena on, että seuraavat ehdot täyttyvät: (a) tentti vähintään 35 p (50 % * 70 p) ja (b) tentti + harjoituspaketit vähintään 50 p (50 % * 100 p). Tentti perustuu kurssikirjaan, luentoihin, harjoituksiin sekä erikseen jaettavaan/ilmoitettavaan materiaaliin.

 

Kevät 2020: Uusintatentti korvataan kotitehtäväpaketilla.

Tarkennetut arviointiperusteet ja -menetelmät ja tutustuminen arviointiin (koskee tätä kurssikertaa): 

Suoritusten arviointiin tutustuminen: yhteys sähköpostilla.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

- Kontaktiopetus 48 h

- Itsenäinen opiskelu 109 h

- Tentti 3 h

 

Kevät 2020: Uusintatentti korvataan kotitehtäväpaketilla.

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Rajan – Datar – Horngren (2015). Cost Accounting, Global Edition, 15/E ISBN 978-1-292-01822-5.

Saatavuus

 

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=22C00300

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Laskentatoimen perusteet.

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodin kautta. Tarkista ilmoittautumisajat WebOodista.

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin aikana palautettaviin harjoituspaketteihin liittyvät pisteet luetaan hyväksi kahdessa kurssia seuraavassa kuulustelussa. Kun kurssi järjestetään uudelleen, on myös pisteet ansaittava uudelleen palauttamalla vaadittavat harjoituspaketit.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot