Credits: 6

Schedule: 16.09.2019 - 22.10.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Prof. Lasse Niemi

Kurssin muut opettajat: Kari Toiviainen, Arpine Maghakyan, Ly Pham

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019: I (syksy 2018), Otaniemen kampus

2019-2020: I (syksy 2019), Otaniemen kampus

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla on tietotavoitteita, asennetavoitteita ja taitotavoitteita. Tietotavoitteet liittyvät tilintarkastuksen käsitteiden ja periaatteiden ymmärrykseen: sen suunnitteluun, toteutukseen, tekniikoihin ja menetelmiin, tilintarkastajan raportointiin sekä tilintarkastusstandardeihin, asennetavoitteet tilintarkastuksen eettisiä periaatteita koskevan ajattelun kehittymiseen, ja taitotavoitteet tilintarkastusmenetelmien ja -tekniikan soveltamiseen. Kurssin suorittanut opiskelija tietää, mistä lähtökohdista ja millaisia oletuksia käyttäen tilintarkastus suoritetaan sekä millaisia tavoitteita standardit ja muu sääntely tilintarkastukselle asettaa. Kurssin suorittanut opiskelija tietää myös, miten tekniikoita ja menetelmiä sovelletaan. Kurssin suorittaneella opiskelijalla on taito suorittaa yksinkertaisia tarkastustyövaiheita tilintarkastajan valvonnassa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tilintarkastuksen teoreettiset perusteet ja keskeiset käsitteet, tilintarkastuksen suunnittelu ja toteutus: tilintarkastustyön vaiheet, tilintarkastusmenetelmät ja -tekniikka, tilintarkastajan raportointi, tilintarkastusstandardit.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lukuvuosi 2019-20:

1. Luennot 24 h, prof. Lasse Niemi. Harjoitukset 16h, Kari Toiviainen.
2. Tentti (60 %) kurssikirjallisuudesta, luennoista ja luennoilla jaettavasta / erikseen ilmoitettavasta materiaalista.
3. Kotitehtävät (40 %)

Lukuvuosi 2018-19:

1. Luennot 28 h, prof. Lasse Niemi. Luennoilla käydään läpi harjoituksia ja case-esimerkkejä.
2. Tentti (100 %) kurssikirjallisuudesta, luennoista ja luennoilla jaettavasta / erikseen ilmoitettavasta materiaalista.
3. Kotitehtävät

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Tarkemmat tiedot kotitehtävista, katso kurssin MyCourses sivut. 

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- osallistuminen luennoille ja harjoituksiin 40 h
- valmistautuminen luennoille 28 h
- tenttiin valmistautuminen 89 h
- tentti 3 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pakollinen:

Eilifsen, A., Messier, W. F. Glover, S. M. & Prawitt, D. F (2014) Auditing & Assurance services. Third international edition.

Lisämateriaali:

- Kansainvälisen tilintarkastajaliiton IFAC:n (International Federation of Accountants) ISA-standardit (sähköinen versio ladattavissa liiton verkkosivuilta maksutta).

- Luennoilla jaettu tai osoitettu materiaali.

Saatavuus

 

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=22C00500

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kirjanpito. Tuloslaskennan kurssia suositellaan.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodin kautta. Tarkista ilmoittautumisajat WebOodista.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Huom. Opiskelijat valmistautuvat luennoille etukäteen ensimmäisellä luentokerralla esitetyn ohjelman mukaisesti.

Description

Registration and further information