Omfattning: 6

Tidtabel: 16.09.2019 - 22.10.2019

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Prof. Lasse Niemi

Kurssin muut opettajat: Kari Toiviainen, Arpine Maghakyan, Ly Pham

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019: I (syksy 2018), Otaniemen kampus

2019-2020: I (syksy 2019), Otaniemen kampus

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla on tietotavoitteita, asennetavoitteita ja taitotavoitteita. Tietotavoitteet liittyvät tilintarkastuksen käsitteiden ja periaatteiden ymmärrykseen: sen suunnitteluun, toteutukseen, tekniikoihin ja menetelmiin, tilintarkastajan raportointiin sekä tilintarkastusstandardeihin, asennetavoitteet tilintarkastuksen eettisiä periaatteita koskevan ajattelun kehittymiseen, ja taitotavoitteet tilintarkastusmenetelmien ja -tekniikan soveltamiseen. Kurssin suorittanut opiskelija tietää, mistä lähtökohdista ja millaisia oletuksia käyttäen tilintarkastus suoritetaan sekä millaisia tavoitteita standardit ja muu sääntely tilintarkastukselle asettaa. Kurssin suorittanut opiskelija tietää myös, miten tekniikoita ja menetelmiä sovelletaan. Kurssin suorittaneella opiskelijalla on taito suorittaa yksinkertaisia tarkastustyövaiheita tilintarkastajan valvonnassa.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Tilintarkastuksen teoreettiset perusteet ja keskeiset käsitteet, tilintarkastuksen suunnittelu ja toteutus: tilintarkastustyön vaiheet, tilintarkastusmenetelmät ja -tekniikka, tilintarkastajan raportointi, tilintarkastusstandardit.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lukuvuosi 2019-20:

1. Luennot 24 h, prof. Lasse Niemi. Harjoitukset 16h, Kari Toiviainen.
2. Tentti (60 %) kurssikirjallisuudesta, luennoista ja luennoilla jaettavasta / erikseen ilmoitettavasta materiaalista.
3. Kotitehtävät (40 %)

Lukuvuosi 2018-19:

1. Luennot 28 h, prof. Lasse Niemi. Luennoilla käydään läpi harjoituksia ja case-esimerkkejä.
2. Tentti (100 %) kurssikirjallisuudesta, luennoista ja luennoilla jaettavasta / erikseen ilmoitettavasta materiaalista.
3. Kotitehtävät

Närmare information om bedömningsgrunderna och -metoderna och om hur den studerande kan ta del av bedömningen (gäller denna kursomgång): 

Tarkemmat tiedot kotitehtävista, katso kurssin MyCourses sivut. 

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

- osallistuminen luennoille ja harjoituksiin 40 h
- valmistautuminen luennoille 28 h
- tenttiin valmistautuminen 89 h
- tentti 3 h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Pakollinen:

Eilifsen, A., Messier, W. F. Glover, S. M. & Prawitt, D. F (2014) Auditing & Assurance services. Third international edition.

Lisämateriaali:

- Kansainvälisen tilintarkastajaliiton IFAC:n (International Federation of Accountants) ISA-standardit (sähköinen versio ladattavissa liiton verkkosivuilta maksutta).

- Luennoilla jaettu tai osoitettu materiaali.

Saatavuus

 

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=22C00500

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kirjanpito. Tuloslaskennan kurssia suositellaan.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodin kautta. Tarkista ilmoittautumisajat WebOodista.

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Huom. Opiskelijat valmistautuvat luennoille etukäteen ensimmäisellä luentokerralla esitetyn ohjelman mukaisesti.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation