Omfattning: 2

Tidtabel: 11.09.2019 - 27.11.2019

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Seminaari järjestetään kahdesti lukuvuodessa: syksy- ja kevätlukukaudella.

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Seminaarin tavoite on tukea opiskelijaa kandidaatintutkielman (22C99901) laatimisessa. Tavoitteena on harjoitella tieteellisen tutkimuksen tekemistä sekä oppia itsenäisesti ottamaan vastuuta laajemmasta projektista. Aktiivinen seminaarityöskentely ja tutustuminen toisten seminaarilaisten tutkielmiin harjaannuttaa opiskelijaa kriittiseen ja analyyttiseen arviointiin.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kandidaatintutkielmaseminaari kestää kahden periodin ajan. Seminaarin ensimmäisellä periodilla ryhmän jäsenet esittelevät tutkielmansa alustavan tutkimussuunnitelman, jossa esitetään tutkielman tavoitteet ja rajaukset, alustava sisällysluettelo, käytettävä tutkimusmenetelmä ja -aineisto sekä keskeisimmät lähteet. Seminaarin toisella periodilla valmiit tutkielmat esitellään ryhmälle. Toisella periodilla toimitaan myös opponenttina ja sihteerinä.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn.

2. Opponenttina toimiminen.

3. Sihteerinä toimiminen.

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=22c99902

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Ryhmiin hyväksyminen edellyttää, että vähintään seuraavat opintojaksot on suoritettu: Laskentatoimen perusteet, Kirjanpito ja  Johdon laskentatoimi I. Edellisten lisäksi suositellaan, että seuraavista on suoritettu se opintojakso, johon tutkielman aihe liittyy: Johdon laskentatoimi II tai Tuloslaskenta.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Syksyn seminaariin ilmoittaudutaan 31.8 mennessä ja kevään seminaariin 31.1 mennessä. Tarkemmat ilmoittautumisohjeet löytyvät MyCourses sivuilta koodilla 22C99902 KTK-tutkielmaseminaari. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti kurssin kotisivulta.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation