Credits: 6

Schedule: 15.04.2020 - 25.05.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Prof. Lasse Niemi

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019: V (kevät 2019), Otaniemen kampus

2019-2020: V (kevät 2020), Otaniemen kampus

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ymmärtää konsernitilinpäätöksen laadintavelvollisuus ja periaatteet sekä sisältö ja tavoitteet. Antaa perusvalmiudet konsernitilinpäätöksen laatimiseen 1) julkisesti listatussa kansainvälisessä ympäristössä toimivassa osakeyhtiössä ja 2) yksityisessä suomalaisessa osakeyhtiössä. Perehdyttää opiskelijat konsernitilinpäätöksen erityiskysymyksiin (esim. muuntoerot, omistusyhteys-, osakkuus-, ja yhteisyritysten yhdistely, vähemmistöosuuksien käsittely ja konsernirakenteen muutokset). Antaa perusymmärrys tietyistä konsernitilinpäätöstä koskevista IFRS-standardeista (sis. IFRS 3, IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IFRS 5, IFRS 8, IAS 1, IAS 28)

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Konsernin käsite, konsernitilinpäätöstä koskevat säädökset, konsernitilinpäätöksen laajuus ja tavoitteet, konsernin sisäisen omistuksen eliminointi, sisäisten katteiden eliminointi, vähemmistön erottaminen, osakkuus- ja yhteisyritysten yhdistely, konsernirakenteen muutokset, kurssi- ja muuntoerot, tietyt IFRS-standardit.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot 22 h, HT Anniina Puranen, KTM Kasperi Murtolehto ja KTM Juha-Matti Heino

2. Harjoitukset, 8 h, Anniina Puranen, Kasperi Murtolehto ja Juha-Matti Heino

3. Tentti (80 %/100%), palautettavilla ja pisteytettävillä ennakkotehtävillä voi valinnanvaraisesti korvata yhden kokonaisen tenttikysymyksen. Tentti perustuu luentoihin, harjoituksiin ja ohessa mainittuun kirjallisuuteen sekä erikseen jaettuun/ilmoitettavaan materiaaliin.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Osallistuminen luennoille ja harjoituksiin 30 h

- Valmistautuminen luennoille ja harjoituksiin 54 h

- Harjoitusten tekeminen 32 h

- Tenttiin valmistautuminen 40 h

- Tentti 4 h

 

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

o   L. Mäkelä, M. Reponen, T. Honkamäki (2016). Konsernitilinpäätöksen laadinta.

o   ST-Akatemia Oy: IFRS-standardit 2018

o   Säännökset ja ohjeet:

  • §  Kirjanpitolaki ja -asetus,
  • §  Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista 30.12.2015
  • §  Osakeyhtiölaki 8 luku,
  • §  Kirjanpitolautakunnan yleisohje konsernitilinpäätöksen laatimisesta 28.3.2017,
  • §  Kirjanpitolautakunnan yleisohje laskennallisista veroveloista ja -saamisista 12.9.2006
  • §  Kirjanpitolautakunnan yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista 16.10.2007, luku 8

Saatavuus

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=22E00300

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tuloslaskenta (22C00400).

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodin kautta. Tarkista ilmoittautumisajat WebOodista.

Description

Registration and further information