Credits: 2

Schedule: 10.09.2019 - 03.12.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Vastuuopettaja: Sami Kajalo

Seminaarivetäjät ilmoitetaan ryhmätiedoissa WebOodissa

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II (syksy), III-IV (kevät), V-kesä 2019 (2018-2019) Otaniemen kampus

I-II (syksy), III-IV (kevät), V-kesä 2020 (2019-2020) Otaniemen kampus

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kandidaatintutkielman tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia tieteellisen tutkimuksen tekemiseen eli tutkimustehtävän määrittämiseen, relevantin tutkimusaineiston hankkimiseen ja työstämiseen sekä tutkimusraportin kirjoittamiseen. Kukin osallistuja syventyy itseään kiinnostavaan markkinoinnin osa-alueeseen, oppii määrittämään mielekkään tutkimustehtävän ja toteuttaa itsenäisesti pienimuotoisen teoreettisen tutkimuksen. Tavoitteena on myös luoda pohjaa ja valmiuksia maisteritutkinnon pro gradu -tutkielman tekemiseen.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tutkimusvalmiuksien hankkiminen, kandidaatintutkielman laatiminen, tutkielman esittäminen ryhmälle ja opponointi. Ennen seminaarin alkua opiskelijoiden tulee osallistua Turnitin-plagioinnin tunnistusjärjestelmän esittelytilaisuuteen jossa käsitellään plagiointia koskevia sääntöjä.Tutkielmassa harjoitellaan argumentoivaa kirjoittamista. Seminaari-istunnoissa opiskelijat keskustelevat ja arvioivat kriittisesti toistensa tutkielmia ja esittävät rakentavaa palautetta tutkielmien parantamiseksi. Lisäksi opiskelijan on kirjoitettava tutkielmansa aihepiiristä kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä aihepiiriin ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  1. Seminaari-istunnot (23C99902). Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa kaikissa seminaari-istunnoissa.
  2. Tutkimussuunnitelma
  3. Kandidaatintutkielman laatiminen
  4. Tutkielman esittäminen
  5. Opponenttina toimiminen
  6. Aktiivinen osallistuminen keskusteluun seminaari-istunnoissa
  7. Turnitin-plagioinnin tunnistusjärjestelmän raportti

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

2 op, 54 tuntia

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=23C99902

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoittautuminen WebOodin kautta.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Yliopiston käytännön mukaisesti plagiointia ei sallita; mikäli Turnitin-järjestelmän avulla havaitaan plagiointia se johtaa opiskelijan tutkielman ja seminaarisuorituksen hylkäämiseen.

Description

Registration and further information