Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija ymmärtää kaupan alan yritysten keskeisimmät strategiset valinnat, liiketoimintamallit ja -konseptit, sekä asiakaslähtöisen arvontuotannon. Opiskelija tunnistaa kaupan alan keskeiset johtamisvaatimukset ja osaamistarpeet. Opiskelija osaa suunnitella kaupan liiketoimintamallin ja -konseptin pohjalta markkinointistrategian ja valita sen mukaiset kilpailukeinot.

Laajuus: 6

Aikataulu: 10.09.2019 - 10.10.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Arto Lindblom

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Arto Lindblom

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kaupan toiminta- ja kilpailuympäristön muutokset. Kaupan alan yrityksen strategisen johtamisen ja markkinoinnin keskeiset piirteet. Kaupan strategiset valinnat. Kaupan liiketoimintamallit, konseptit ja arvontuotanto. Kaupan alan yrityksen kilpailukeinot ja kilpailuetu. Kaupan ohjausjärjestelmien pääpiirteet.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Luennot
  2. Pakollinen harjoitus (40 %)
  3. Esseet (20 %)
  4. Tentti (40%) viimeisellä luentokerralla.

   Syksy 2020:

  1. Luennot
  2. Harjoitustyöt (60%)
  3. Esseet (40%)

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  6 op, 160 tuntia: 
  1. Luennot
  2. Pakolliset harjoitukset ja itseopiskelu
  3. Tentti viimeisellä luentokerralla

   Syksy 2020:

  1. Verkkoluennot
  2. Itsenäisesti tehtävät harjoitustyöt ja esseet

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Artikkelikokoelma luennoitsijan ohjeiden mukaisesti.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssit 23E25050 Strategic Retail Marketing sekä 25C420 Kaupan markkinointi.