Laajuus: 6

Aikataulu: 10.09.2019 - 10.10.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Arto Lindblom

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

I 2018–19 (syksy) Töölön kampus
I 2019–20 (syksy) Otaniemen kampus

Aalto-kurssi

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija ymmärtää kaupan alan yritysten keskeisimmät strategiset valinnat, liiketoimintamallit ja -konseptit, sekä asiakaslähtöisen arvontuotannon. Opiskelija tunnistaa kaupan alan keskeiset johtamisvaatimukset ja osaamistarpeet. Opiskelija osaa suunnitella kaupan liiketoimintamallin ja -konseptin pohjalta markkinointistrategian ja valita sen mukaiset kilpailukeinot.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kaupan toiminta- ja kilpailuympäristön muutokset. Kaupan alan yrityksen strategisen johtamisen ja markkinoinnin keskeiset piirteet. Kaupan liiketoimintamallit, konseptit, teknologia ja arvontuotanto. Kaupan alan yrityksen kilpailukeinot ja kilpailuetu. Kaupan arvoketjun johtamisen perusperiaatteet.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

  1. Luennot
  2. Pakollinen harjoitus (40 %)
  3. Esseet (20 %)
  4. Tentti (40%) viimeisellä luentokerralla.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

6 op, 160 tuntia: 
1. Luennot (20 h)
2. Pakolliset harjoitukset ja itseopiskelu (138 h)
3. Tentti viimeisellä luentokerralla (2h)

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Artikkelikokoelma luennoitsijan ohjeiden mukaisesti.

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssit 23E25050 Strategic Retail Marketing sekä 25C420 Kaupan markkinointi.

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=23E25000

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

HUOM: Mainitse oma priorisointi-ryhmä ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu 40 opiskelijaan. Opiskelijat hyväksytään kurssille tarvittaessa seuraavassa priorisointi-järjestyksessä: (1) Markkinoinnin maisterikoulutusohjelman opiskelijat, (2) Aalto-yliopiston opiskelijat, jotka suorittavat sivuopintokokonaisuuden Minor in Strategic Marketing ja (3) muut opiskelijat.

Ensisijaisessa asemassa ovat myös opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet kurssin (tai olivat ilmoittautuneet kurssille) aikaisemmin.

HUOM: Kirjoita oma priorisointi-ryhmä kurssi-ilmoittautumisen lisätieto-kenttään!

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot