Omfattning: 6

Tidtabel: 10.09.2019 - 10.10.2019

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Arto Lindblom

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I 2018–19 (syksy) Töölön kampus
I 2019–20 (syksy) Otaniemen kampus

Aalto-kurssi

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija ymmärtää kaupan alan yritysten keskeisimmät strategiset valinnat, liiketoimintamallit ja -konseptit, sekä asiakaslähtöisen arvontuotannon. Opiskelija tunnistaa kaupan alan keskeiset johtamisvaatimukset ja osaamistarpeet. Opiskelija osaa suunnitella kaupan liiketoimintamallin ja -konseptin pohjalta markkinointistrategian ja valita sen mukaiset kilpailukeinot.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kaupan toiminta- ja kilpailuympäristön muutokset. Kaupan alan yrityksen strategisen johtamisen ja markkinoinnin keskeiset piirteet. Kaupan liiketoimintamallit, konseptit, teknologia ja arvontuotanto. Kaupan alan yrityksen kilpailukeinot ja kilpailuetu. Kaupan arvoketjun johtamisen perusperiaatteet.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

  1. Luennot
  2. Pakollinen harjoitus (40 %)
  3. Esseet (20 %)
  4. Tentti (40%) viimeisellä luentokerralla.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

6 op, 160 tuntia: 
1. Luennot (20 h)
2. Pakolliset harjoitukset ja itseopiskelu (138 h)
3. Tentti viimeisellä luentokerralla (2h)

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Artikkelikokoelma luennoitsijan ohjeiden mukaisesti.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssit 23E25050 Strategic Retail Marketing sekä 25C420 Kaupan markkinointi.

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=23E25000

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

HUOM: Mainitse oma priorisointi-ryhmä ilmoittautumisen yhteydessä.

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu 40 opiskelijaan. Opiskelijat hyväksytään kurssille tarvittaessa seuraavassa priorisointi-järjestyksessä: (1) Markkinoinnin maisterikoulutusohjelman opiskelijat, (2) Aalto-yliopiston opiskelijat, jotka suorittavat sivuopintokokonaisuuden Minor in Strategic Marketing ja (3) muut opiskelijat.

Ensisijaisessa asemassa ovat myös opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet kurssin (tai olivat ilmoittautuneet kurssille) aikaisemmin.

HUOM: Kirjoita oma priorisointi-ryhmä kurssi-ilmoittautumisen lisätieto-kenttään!

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation