Laajuus: 6

Aikataulu: 09.09.2019 - 23.10.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Professori, PhD Matti Pohjola

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

I syksy (2018-2019), Otaniemen kampus

I syksy (2019-2020), Otaniemen kampus

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suorittaneet (a) tuntevat Suomen kansantalouden rakenteen ja talouspolitiikan instituutiot, (b) tietävät, mitä talouspolitiikka on ja miten se vaikuttaa, sekä (c) pystyvät soveltamaan taloustiedettä Suomen ja euroalueen ajankohtaisten talousongelmien erittelyyn.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään kansantaloutemme rakenteeseen ja sen keskeisiin talouspoliittisiin kysymyksiin sekä Suomen asemaan maailmantaloudessa. Käsiteltäviä teemoja ovat mm:
⁃    Suomen ajankohtainen taloustilanne
⁃    talouden ennustaminen
⁃    raha- ja finanssipolitiikan näkymät
⁃    kansantalouden rakennemuutos ja kilpailukyky
⁃    talouskasvun lähteet Suomessa
⁃    talouskasvu, hyvinvointi ja kestävä kehitys
⁃    työn ja talouskasvun tulevaisuus
⁃    globalisaation nykyvaihe ja tulevaisuus

Tarkennukset kurssin sisältöön (koskee tätä kurssikertaa): 

Syksyn 2019 kurssin tarkempi sisältö löytyy kurssin etusivulta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 36h. Tentti (100% arvostelusta), joka perustuu luentoihin ja luennoilla jaettavaan materiaaliin.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 36h ja luentoihin valmistautuminen 61h. Tentti 3h ja tenttiin valmistautuminen 60h.

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennoilla ilmoitettu materiaali.

 

 

 

 

 

 

Tarkennukset oppimateriaaliin (koskee tätä kurssikertaa): 

Pohjola, Matti, Taloustieteen oppikirja, 14. uudistettu painos (2019) luennoilla ilmoitettavin osin sekä luennoilla jaettava materiaali


Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=31C00300

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Taloustieteen perusteet (31A00110)

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ja tenttiin ilmoittaudutaan WebOodilla.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot