Omfattning: 6

Tidtabel: 09.09.2019 - 23.10.2019

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Professori, PhD Matti Pohjola

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I syksy (2018-2019), Otaniemen kampus

I syksy (2019-2020), Otaniemen kampus

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suorittaneet (a) tuntevat Suomen kansantalouden rakenteen ja talouspolitiikan instituutiot, (b) tietävät, mitä talouspolitiikka on ja miten se vaikuttaa, sekä (c) pystyvät soveltamaan taloustiedettä Suomen ja euroalueen ajankohtaisten talousongelmien erittelyyn.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään kansantaloutemme rakenteeseen ja sen keskeisiin talouspoliittisiin kysymyksiin sekä Suomen asemaan maailmantaloudessa. Käsiteltäviä teemoja ovat mm:
⁃    Suomen ajankohtainen taloustilanne
⁃    talouden ennustaminen
⁃    raha- ja finanssipolitiikan näkymät
⁃    kansantalouden rakennemuutos ja kilpailukyky
⁃    talouskasvun lähteet Suomessa
⁃    talouskasvu, hyvinvointi ja kestävä kehitys
⁃    työn ja talouskasvun tulevaisuus
⁃    globalisaation nykyvaihe ja tulevaisuus

Närmare beskrivning av kursens innehåll (gäller denna kursomgång): 

Syksyn 2019 kurssin tarkempi sisältö löytyy kurssin etusivulta.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 36h. Tentti (100% arvostelusta), joka perustuu luentoihin ja luennoilla jaettavaan materiaaliin.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 36h ja luentoihin valmistautuminen 61h. Tentti 3h ja tenttiin valmistautuminen 60h.

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennoilla ilmoitettu materiaali.

 

 

 

 

 

 

Närmare information om kursmaterial (gäller denna kursomgång): 

Pohjola, Matti, Taloustieteen oppikirja, 14. uudistettu painos (2019) luennoilla ilmoitettavin osin sekä luennoilla jaettava materiaali


Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=31C00300

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Taloustieteen perusteet (31A00110)

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ja tenttiin ilmoittaudutaan WebOodilla.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation