Credits: 6

Schedule: 11.09.2019 - 18.12.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lehtori, VTT, DI Mikko Mustonen

Contact information for the course (applies in this implementation): 

mikko.mustonen (at) aalto.fi

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II syksy (2018-2019), Otaniemen kampus

I-II syksy (2019-2020), Otaniemen kampus

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tutustuttaa opiskelijat taloustieteessä käytettäviin matemaattisiin menetelmiin ja niiden sovelluksiin erityisesti mikroteoreettisissa malleissa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla käsitellään mm. seuraavia asioita:
- Lineaarialgebra
- Useamman muuttujan funktiot
- Rajoitettu ja rajoittamaton optimointi
- Kuluttajan ja yrityksen teoria
- Komparatiivinen statiikka
- Dynaamisten mallien alkeet

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot 40h
2. Harjoitukset 20h (20 % arvostelusta)
3. Kaksi osakoetta (yhteensä 80 % arvostelusta) tai lopputentti (80 % arvostelusta)

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Luennot 40 h
- Harjoitukset 20 h
- Tentit 3 h
- Itsenäinen työskentely 97 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Simon, Carl P. and Blume, Lawrence  Mathematics for Economists  (1994), pakollinen

Saatavuus

Muu luennoilla jaettu materiaali.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=31C01100

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Taloustieteen perusteet (31A00110), liiketoimintaosaamisen perusteiden pakolliset menetelmäkurssit

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ja tenttiin ilmoittaudutaan WebOodilla.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu etupäässä taloustieteen erikoistumisalueella opiskeleville.

Taloustieteen matemaattisten menetelmien kurssi tulee olla suoritettuna, jos opiskelija aikoo jatkaa taloustieteen maisteriohjelmassa.

Tutkintosäännöstä 2005 tutkintosääntöön 2013 siirtyneet opiskelijat voivat siirtymäsääntöjen mukaan korvata kurssin kurssilla 30C00300 Mathematical Methods for Economists, 30C00350 Mathematics II tai 30C00355 Business Mathematics II.

Description

Registration and further information