Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssilla annetaan perustiedot yritysjuridiikan merkityksestä yritykselle sekä juridisen osaamisen hyödyntämisestä liiketoiminnassa. Kurssi antaa valmiudet liiketaloudellisten toimenpiteiden saattamiseen juridisesti pitävään muotoon.

Laajuus: 6

Aikataulu: 06.01.2020 - 21.02.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Marja Luukkonen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Marja Luukkonen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 09.12.2019-21.12.2112):

Kurssiin liittyvissä asioissa ole yhtyedessä kurssin vastuuopettajaan, yliopistonlehtori Marja Luukkoseen (marja.luukkonen@aalto.fi).

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla perehdytään oikeusnormeihin osana yrityksen toimintaympäristöä, selvitetään lainsäädännön merkitystä yrityksen toiminnan järjestämisessä sekä tutustutaan keskeisimpään liike-elämää sääntelevään normistoon.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Luennot 24 h.

  2. Tentti (100%).

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi arvioidaan tentin perusteella asteikolla 0-5.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Luennot 24 h

  - Tentti (100%) 3 h

  - Itseopiskelu 133 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Hoppu, Esko - Hoppu, Kari. Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet, 2016. Jos kirjasta ilmestyy uusi painos ennen kurssin alkua, korvaa se edellä mainitun teoksen. Kurssin alussa ilmoitetaan tarkemmin tenttiin tulevat kirjan luvut.

  Saatavuus

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ks. aikataulu WebOodista.

Description

Registration and further information