Credits: 6

Schedule: 06.01.2020 - 21.02.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kevät 2019: Professori Kari Hoppu

Kevät 2020: Yliopistonlehtori Marja Luukkonen

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Kurssiin liittyvissä asioissa ole yhtyedessä kurssin vastuuopettajaan, yliopistonlehtori Marja Luukkoseen (marja.luukkonen@aalto.fi).

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019: III (kevät 2019), Otaniemen kampus

2019-2020: III (kevät 2020), Otaniemen kampus

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla annetaan perustiedot yritysjuridiikan merkityksestä yritykselle sekä juridisen osaamisen hyödyntämisestä liiketoiminnassa. Kurssi antaa valmiudet liiketaloudellisten toimenpiteiden saattamiseen juridisesti pitävään muotoon.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään oikeusnormeihin osana yrityksen toimintaympäristöä, selvitetään lainsäädännön merkitystä yrityksen toiminnan järjestämisessä sekä tutustutaan keskeisimpään liike-elämää sääntelevään normistoon.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot 24 h.

2. Tentti (100%).

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Kurssi arvioidaan tentin perusteella asteikolla 0-5.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Luennot 24 h

- Tentti (100%) 3 h

- Itseopiskelu 133 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hoppu, Esko - Hoppu, Kari. Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. 2016 tai uudempi.

Saatavuus

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=32A00130

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodin kautta. Tarkista ilmoittautumisajat WebOodista.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tenteissä ei saa käyttää lakikirjoja.

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Ks. aikataulu WebOodista.

Description

Registration and further information