Credits: 6

Schedule: 07.01.2020 - 19.02.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Professori Kari Hoppu

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019:III (Kevät 2019), Otaniemen kampus

2019-2020: III (Kevät 2020), Otaniemen kampus

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi antaa perustiedot eri yritysmuodoista, niiden rahoituksesta, organisaatiosta ja toiminnasta sekä osakkaiden ja johtotehtävissä toimivien vastuusta.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi sisältää yksityisiin ja julkisiin osakeyhtiöihin ja avoimiin ja kommandiittiyhtiöihin liittyvän keskeisen lainsäädännön.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot 24 tuntia, luentokuulustelu viimeisellä luennolla. Luentokuulustelupisteillä voi korvata teoksen Wilhelmsson – Jääskinen: Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt.

2. Tentti (100%) kurssikirjallisuudesta.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Luennot 24 h

- Itseopiskelu 133 h

- Tentti 3 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Immonen, Raimo & Nuolimaa, Risto: Osakeyhtiöoikeuden perusteet. 2012 tai uudempi.

Wilhelmsson, Thomas & Jääskinen, Niilo: Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt. 2001. Myös vanhempi painos käy

Saatavuus

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

32E11000 Yhtiöoikeus.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=32C26000

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodin kautta. Tarkista ilmoittautumisajat WebOodista.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tentissä ei saa käyttää lakikirjoja.

Description

Registration and further information