Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssi antaa perustaidot juridisen tutkimuksen tekemisestä.

Laajuus: 2

Aikataulu: 14.01.2020 - 31.03.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Kalle Kyläkallio

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Marja Luukkonen, Laura Peni

Kurssin yhteystiedot (voimassa 08.01.2020-21.12.2112):

Kurssin opettajina toimivat yliopistonlehtori Marja Luukkonen (yksityisoikeus) ja tohtorikoulutettava Laura Peni (vero-oikeus).

Kurssin
sisältöön ja suorittamiseen liittyvien kysymysten osalta pyydämme
olemaan yhteydessä opettajiin (marja.luukkonen@aalto.fi /
laura.peni@aalto.fi).


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Seminaarissa käsitellään juridisen tekstin tuottamista ja tutkielman rakentumista. Kurssilla tutustutaan myös juridisen lähdemateriaalin käyttöön sekä oikeudelliseen tiedonhakuun. Opiskelijalla on kurssin käytyään ja tutkielman tehtyään valmiudet aloittaa pro gradu- tutkielma ja siihen liittyvä seminaari.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  KTK-seminaarin arvosana määräytyy seminaarissa pidetyn oman esityksen, opponoinnin sekä tuntiaktiivisuuden (tieteelliseen keskusteluun osallistuminen) perusteella. Lisäksi otetaan huomioon aikatauluissa pysyminen.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kandidaatintutkielma (10 op, arvostelu 0-5) ja kypsyysnäyte (0 op, arvostelu hyväksytty-hylätty) arvostellaan erikseen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Seminaarikokoontumiset

  - Tutkielman kirjoittaminen

  - Esitelmän pitäminen

  - Opponenttina toimiminen

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Yksityiskohtaiset ohjeet kandidaatintutkielman palauttamiseen löytyvät opinto-oppaasta:

  https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=329845


Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi on tarkoitettu ainoastaan yritysjuridiikan kandidaattivaiheen pääaineopiskelijoille.