Credits: 2

Schedule: 14.01.2020 - 31.03.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019: Professori Kari Hoppu ja OTM Laura Peni

2019-2020: Yliopistonlehtori Marja Luukkonen ja OTM Laura Peni

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I - II ja III - IV (Seminaari järjestetään syksyisin ja keväisin 2018-2019 ja 2019-2020), Otaniemen kampus

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi antaa perustaidot juridisen tutkimuksen tekemisestä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Seminaarissa käsitellään juridisen tekstin tuottamista ja tutkielman rakentumista. Kurssilla tutustutaan myös juridisen lähdemateriaalin käyttöön sekä oikeudelliseen tiedonhakuun. Opiskelijalla on kurssin käytyään ja tutkielman tehtyään valmiudet aloittaa pro gradu- tutkielma ja siihen liittyvä seminaari.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

KTK-seminaarin arvosana määräytyy seminaarissa pidetyn oman esityksen, opponoinnin sekä tuntiaktiivisuuden (tieteelliseen keskusteluun osallistuminen) perusteella. Lisäksi otetaan huomioon aikatauluissa pysyminen.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Seminaarikokoontumiset

- Tutkielman kirjoittaminen

- Esitelmän pitäminen

- Opponenttina toimiminen

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=32C99902

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoittautuminen seminaariin WebOodissa. Seminaariin ei voi ilmoittautua jälkikäteen.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kandidaatintutkielman voi tehdä syksyllä tai keväällä. Opiskelijat valitsevat itselleen sopivan ajankohdan. Kandidaatintöiden aiheet sovitaan ensimmäisten seminaarikokoontumisten aikana. Ohjaaja antaa tarvittaessa sopivan aiheen opiskelijalle. Tarkoituksena on, että kandityön aiheesta/aihealueesta voidaan jatkaa pro gradu -tutkielmaan.

Tiedustelut: Laura Peni (laura.peni@aalto.fi)

Description

Registration and further information