Credits: 2

Schedule: 17.09.2019 - 03.12.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019: Professori Kari Hoppu ja OTM Laura Peni

2019-2020: Yliopistonlehtori Marja Luukkonen ja OTM Laura Peni

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Kurssin opettajina toimivat yliopistonlehtori Marja Luukkonen (yksityisoikeus) ja tohtorikoulutettava Laura Peni (vero-oikeus).

Kurssin sisältöön ja suorittamiseen liittyvien kysymysten osalta pyydämme olemaan yhteydessä opettajiin (marja.luukkonen@aalto.fi / laura.peni@aalto.fi).

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I - II ja III - IV (Seminaari järjestetään syksyisin ja keväisin 2018-2019 ja 2019-2020), Otaniemen kampus

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi antaa perustaidot juridisen tutkimuksen tekemisestä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Seminaarissa käsitellään juridisen tekstin tuottamista ja tutkielman rakentumista. Kurssilla tutustutaan myös juridisen lähdemateriaalin käyttöön sekä oikeudelliseen tiedonhakuun. Opiskelijalla on kurssin käytyään ja tutkielman tehtyään valmiudet aloittaa pro gradu- tutkielma ja siihen liittyvä seminaari.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

KTK-seminaarin arvosana määräytyy seminaarissa pidetyn oman esityksen, opponoinnin sekä tuntiaktiivisuuden (tieteelliseen keskusteluun osallistuminen) perusteella. Lisäksi otetaan huomioon aikatauluissa pysyminen.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Kandidaatintutkielma (10 op, arvostelu 0-5) ja kypsyysnäyte (0 op, arvostelu hyväksytty-hylätty) arvostellaan erikseen.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Seminaarikokoontumiset

- Tutkielman kirjoittaminen

- Esitelmän pitäminen

- Opponenttina toimiminen

Details on the course materials (applies in this implementation): 

Yksityiskohtaiset ohjeet kandidaatintutkielman palauttamiseen löytyvät opinto-oppaasta:

https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=329845

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=32C99902

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoittautuminen seminaariin WebOodissa. Seminaariin ei voi ilmoittautua jälkikäteen.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kandidaatintutkielman voi tehdä syksyllä tai keväällä. Opiskelijat valitsevat itselleen sopivan ajankohdan. Kandidaatintöiden aiheet sovitaan ensimmäisten seminaarikokoontumisten aikana. Ohjaaja antaa tarvittaessa sopivan aiheen opiskelijalle. Tarkoituksena on, että kandityön aiheesta/aihealueesta voidaan jatkaa pro gradu -tutkielmaan.

Tiedustelut: Laura Peni (laura.peni@aalto.fi)

Description

Registration and further information