Credits: 6

Schedule: 17.09.2019 - 03.12.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019: Prof. Kari Hoppu ja OTM Laura Peni

2019-2020: Yliopistonlehtori Marja Luukkonen ja OTM Laura Peni

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Kurssin opettajina toimivat yliopistonlehtori Marja Luukkonen (yksityisoikeus) ja tohtorikoulutettava Laura Peni (vero-oikeus).

Kurssin sisältöön ja suorittamiseen liittyvien kysymysten osalta pyydämme olemaan yhteydessä opettajiin (marja.luukkonen@aalto.fi / laura.peni@aalto.fi).

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019: I-II (syksy 2018) ja III-IV (kevät 2019), Otaniemen kampus

2019-2020: I-II (syksy 2019) ja III-IV (kevät 2020), Otaniemen kampus

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitteena on, että opiskelija osaa soveltaa saamaansa teoreettista tietämystä ja analyyttisia valmiuksia yritysjuridiikkaan liittyvien kokonaisvaltaisten käytännön ongelmien ratkaisemisessa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijat tutustuvat käytännön oikeustapauksiin ja laativat niistä raportin.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Opiskelijat laativat kirjallisen työn valitsemastaan korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisusta ja esittelevät työnsä seminaarissa. Kirjallisen työn ohjepituus on 20-25 sivua ja seminaariesityksen kesto noin 15 minuuttia. Ryhmä arvioi yhdessä keskustellen työtä ja siihen liittyvää oikeustapausta.

Oikeustapaukset jaetaan ensimmäisissä seminaaritapaamisissa ja esitysten aikataulu sovitaan erikseen.

Kurssin tavoitteena on oppia:

  • miten tuomioistuimet soveltavat oikeudellista argumentointia ratkaisuissaan
  • miten oikeusprosessi tuomioistuinlaitoksessa rakentuu
  • kirjallisuusanalyysin soveltaminen käytännön tuomioistuintapaukseen
  • omakohtaisesti arvioimaa ratkaistuun tapaukseen liittyviä näkökohtia
  • arvioimaan ratkaistua tapausta ja argumentoimaan juridisia näkökohtia ryhmässä.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Osallistuminen seminaareihin ja raportin tekeminen.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Seminaaritapaamiset 24 h

- Raportin laatiminen 136 h

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=32C99904

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Yritysjuridiikan perusteet. Lisäksi suositellaan, että mahdollisimman moni yritysjuridiikan aineopintojakso on suoritettuna, koska kurssin tarkoituksena on oppia soveltamaan aineopintojen kursseilla opetettuja asioita.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodin kautta. Tarkista ilmoittautumisajat WebOodista.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssiin liittyvät tiedustelut: Laura Peni (laura.peni@aalto.fi)

Capstone –kurssin korvaaminen

Opiskelija voi perustellusta syystä (esim. vaihto-opiskelu tai vakava sairaus - työssäkäynti ei tällainen perusteltu syy) korvata kandidaatin tutkinnon erikoistumisalueensa capstone –kurssin tai tämän kurssin sijaan sisällyttää tutkintoonsa toisen Aalto-yliopiston korkeakoulun (ei Kauppakorkeakoulun) kurssin, kun hän on jättänyt normaalista hyväksilukukäytännöstä poiketen jo ennen korvaavan kurssin suorittamista perustellun korvaamishakemuksen Intossa kuvaillun hyväksilukuprosessin mukaisesti. Tässä yhteydessä pyydetään ao. tutkinnon osan vastuuopettajan tai ohjelmajohtajan lausunto siitä, toteutuvatko capstone –kurssin tavoitteet opiskelijan korvaamaksi ehdottamassa kurssissa.

Description

Registration and further information