Credits: 6

Schedule: 25.02.2020 - 09.04.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Yliopistonlehtori Marja Luukkonen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

2019-2020: IV (kevät 2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija hahmottaa rahoitusmarkkinasääntelyn kokonaisuuden sekä erityisesti sijoittajansuojasääntelystä koostuvan sääntelykokonaisuuden. Opiskelija hahmottaa, mistä eri osa-alueista sijoittajansuojasääntely koostuu sekä ymmärtää ja osaa soveltaa sijoittajansuojasääntelyä käytännön tilanteissa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla opitaan perusteet rahoitusmarkkinalainsäädännöstä. Kurssilla tarkastellaan sekä institutionaalista sääntelyä (mm. pankit, sijoituspalveluyritykset, vakuutusyhtiöt), mutta ennen kaikkea keskitytään sijoittajansuojasääntelyyn.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot 24 tuntia. Luentojen hyväksyttävällä suorittamisella voi korvata luennoilla ilmoitettavan osan tenttikirjallisuudesta. Luennot voi suorittaa luentokuulustelulla tai erikseen sovittavalla oikeustapausanalyysillä, jonka opiskelija pitää luennoilla luentojen seuraamisen lisäksi. Luentokuulustelu on viimeisellä luentokerralla.

2. Tentti.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Luennot 24 h

- Itseopiskelu 133 h

- Tentti 3 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Matti Turtiainen: Sijoituspalvelut ja asiakas, Alma Talent 2018, 462 s., ISBN 9789521435393

Kurssilla ilmoitettava muu materiaali ja artikkelit.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin 32E21010 Rahoitusoikeus.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodin kautta. Tarkista ilmoittautumisajat WebOodista.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tentissä ei saa käyttää lakikirjoja.

Description

Registration and further information