Credits: 6

Schedule: 16.09.2019 - 25.10.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Apulaisprofessori Tomi Viitala

Contact information for the course (applies in this implementation): 

e-mail: tomi.viitala@aalto.fi

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019:I (Syksy 2018), Töölön kampus

2019-2020: I (Syksy 2019), Otaniemen kampus

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelijan tulisi tuntea Suomen yritysverotusta koskeva lainsäädäntö. Kurssin suorittaneen tulisi myös pystyä soveltamaan elinkeinoverolakia ja arvonlisäverolakia käytännössä sekä tuntea konserniverotuksen keskeisimmät osa-alueet.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Näkökulma on käytännönläheinen, ja opetus keskittyy yritysverotuksen keskeisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin. Painopistealueita ovat elinkeinoverolain ja arvonlisäverolain soveltamiskäytäntö sekä konserniverotus.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot 15 h yritysverotuksen erityiskysymyksistä.

2. Luennot 9 h arvonlisäverotuksesta.

3. Luentojen jälkeen mahdollisuus tehdä harjoitustyö, joka vastaa 50 % kokonaisarvosanasta. Harjoitustyöllä voi korvata yhden tenttikysymyksen sekä Myrsky-Malmgren että Äärilä-Nyrhinen-Hyttinen-Lamppu kirjasta.

4. Tentti (100 %) kurssikirjallisuudesta ja luennoista.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Kurssin voi suorittaa joko kirjatenttinä tai kirjatentin ja harjoitustyön yhdistelmänä (jolloin arvosana muodostuu 50 % kirjatentistä ja 50 % harjoitustyöstä).

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Luennot 24 h

- Valmistautuminen luennoille 70 h

- Valmistautuminen tenttiin 63 h

- Tentti 3 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Leena Äärilä - Ritva Nyrhinen - Pekka Hyttinen – Kaisa Lamppu (2017). Arvonlisäverotus käytännössä. Talentum Media Oy

Myrsky, Matti – Malmgren, Marianne (2014). Elinkeinotulon verotus. 4. uudistettu painos, ISBN 978-952-14-2091-7 Talentum, s. 314-661.

Saatavuus

Details on the course materials (applies in this implementation): 

  • Luentomateriaali (MyCoursesissa)
  • Elinkeinotulon verotus

– s. 314-661 (Tappiontasaus, Yritysjärjestelyt,
Konsernien verokysymykset, Yrityksen omistajien
verotus)

  • Arvonlisäverotus käytännössä

– Osat 2 (Kuka on verovelvollinen), 3 (Mistä veroa
maksetaan), 4 (Mistä vero lasketaan), 5 (Mikä on
verokanta), 6 (Mitä saa vähentää), 10 (Kiinteistöt ja
rakentaminen) sekä 11 (Yritysjärjestelyt)

Lisäksi aihealueittain oppimista tukemaan opettajan ilmoittamat Verohallinnon ohjeet.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

32C220 Yritysverotus.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=32E2220

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Suositellaan Verotuksen perusteet (32C060) –kurssin suorittamista tai vastaavia tietoja.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodin kautta. Tarkista ilmoittautumisajat WebOodista.

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Ennen kurssin ensimmäistä luentoa MyCoursesiin tulee "Kurssin käytännön
asiat" -kalvosarja, jossa kurssin sisältöä on tarkennettu luennoittain ja joka sisältää tarkemmat ohjeet harjoitustyölle.

Description

Registration and further information