Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin tarkoitus on antaa yleiskuva kansainvälisen liiketoiminnan sopimusten oikeudellisista puitteista ja ympäristöstä.. Kurssi antaa yleiskäsityksen kansainvälisen kaupan sääntelystä ja niden vaikutuksesta liiketoimintaan. Kurssilla saa valmiuden sopimusten solmimiseen kansainvälisessä ympäristössä sekä kauppa- ja kuljetussopimusten yhteensovittamiseen. Niin ikään opitaan kansainvälisten sopimusten rahoituksen päämuodot ja liiketoiminnan kannalta kilpailukykyisimpien sopimusjärjestelyjen valinta.

Laajuus: 6

Aikataulu: 28.10.2019 - 11.12.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Matti Rudanko

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Matti Rudanko

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla keskitytään sopimusten solmimiseen kansainvälisessä ympäristössä, kansainvälisten sopimusten vastuukysymyksiin, kauppa- ja kuljetussopimusten vuorovaikutukseen sekä kansainvälisten operaatioiden rahoituksen päämuotoihin. Kurssilla käsitellän myös kansainvälisten kauppajärjestöjen toimintaa kaupan sääntelijänä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Luennot ja harjoitukset 24 h

  2. Kurssikirjallisuuteen perustuva tentti (100 %)

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Luennot ja tapausharjoitukset 24 h

  - Itseopiskelu 133 h

  - Tentti 3 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luetaan kohdassa 1 ja 2 mainitut kirjat sekä yksi kohdassa 3 mainituista kirjoista.

  1. Toiviainen, Heikki (2008). Introduction to Finnish Business Law. Pp. 266 - 446 (noin 180 sivua);  https://www.edilex.fi/kirjat/6994.pdf  (Edilexin sivu, jolle pääsee koulun koneilta).

  2. McKendrick, Ewan (2011).Contract Law. (9th edition, Palgrave Macmillan); pages 1 - 106 (Ch. 1 Introduction, 2 Agreement, 3 Offer and acceptance, 4 Certailty and agreement mistakes, 5 Consideration and form); 187 - 212 (Ch. 11 Exclusion clauses), and 319 - 383 (Part IV or Ch. 18 - 21; Performance, discharge and remedies for breach of contract). (Noin 200 sivua)

  3. (a) Murray, Carole, Holloway, David, Timpson-Hunt. (2007). Schmitthoff s Export Trade: The Law and Practice of International Trade (11th edition, Sweet & Maxwell); Ch. 1 Introduction, 2 Special trade terms in export sales, 3 Standardization of terms..., 5 Formation of contract, 8 Performance of the contract, 9 Acceptance and rejection of goods ..., 13 English law and foreign law, 14 Unification of international sales law, 22 Letters of credit, and 27 Carriage of goods by sea. (Noin 320 sivua)

  tai

  3) (b) Sisula-Tulokas, Lena (toim.). Ulkomaankauppaoikeus (Kauppakaari 1998 tai uudempi painos). Kirjasta luetaan luku 4 (Kansainvälisen kauppaoikeuden harmonisoiminen), luku 5 (CISG, kansainvälinen kauppakonventio), luku 6 (Muunlaisia kansainvälisiä säännöstöjä), luku 8 (Kansainvälset maksutavat), luku 9 (Kansainvälisen kaupan rahoitus ja saatavan maksamisen turvaaminen), luku 11 (Yhteistyö, liikkeen perustaminen tai yrityshankinta) sekä luku 13 (Välimiesmenettely riitojen ratkaisumenetelmänä). (Kaikkiaan n. 130 sivua.)

  tai

  3) (c) Sandvik, Björn - Sisula-Tulokas, Lena. (2013). Kansainvälinen kauppalaki. Lakimiesliiton Kustannus. Kirjasta luetaan: luku 3 (CISG ja sopimuksen solmiminen), 4 (Osapuolten, erityisesti myyjän, velvollisuudet), 5 (Sopimusrikkomuksen seuraamukset), ja 6 (Erityisesti vahingonkorvauksesta). Luettavaa on yhteensä n. 140 sivua.

  Saatavuus

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information