Credits: 6

Schedule: 16.09.2019 - 14.05.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Yksityisoikeus: Professori Petri Kuoppamäki
Vero-oikeus: Apulaisprofessori Tomi Viitala

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019: I - II (Syksy 2018) + III (kevät 2019) Töölön kampus ja IV-V (kevät 2019), Otaniemen kampus

2019-2020: I – IV (Syksy 2019, kevät 2020), Otaniemen kampus

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Yritysjuridiikan KTM-tutkielmaseminaarin tarkoituksena on saada valmiudet itsenäiseen tieteelliseen tutkimukseen ja kirjoittamiseen sekä erilaisten juridisten asiakirjojen (muistioiden, raporttien, sopimusten ym.) laatimiseen.

Seminaarissa pyritään keskustelun sekä vetäjän ja osanottajien kommenttien avulla antamaan näkökulmia ja apua gradun kirjoittamiseen.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Aktiivinen osallistuminen seminaariin kahden (yleensä peräkkäisen) lukukauden ajan, oikeustieteen metodologian perusteisiin perehtyminen erikseen sovittavalla tavalla, gradututkielman kirjoittaminen sekä kypsyysnäytteen kirjoittaminen. Ensimmäisen lukukauden aikana osanottajat esittävät seminaarissa tutkimussuunnitelmansa. Toisella lukukaudella esitellään valmis tai lähes valmis gradututkielma tai jokin valmiiksi kirjoitettu jakso siitä. Esitys sisältää myös tutkimuksen teoreettisten ja empiiristen tulosten esittelyä. Tässä vaiheessa työn valmistumisaste on yleensä noin 75 %, ja lopullinen versio jätetään tarkastettavaksi seuraavan lukukauden loppuun mennessä. Lisäohjeita seminaarin organisoinnista, seminaarityöskentelystä ja gradun jättämisestä tarkastukseen on seminaarin kotisivulla.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Seminaarikokoontumiset 28 h

- Esitysten valmistelu 68 h

- Gradututkielman kirjoittaminen 700 h

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=32E99905

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Seminaariin ilmoittautuminen on avoinna syyslukukauden alussa WebOodissa. Jos ilmoittaudut muuna aikana, olethan yhteydessä suoraan ryhmän ohjaajaan. Vero-oikeuden seminaariin ilmoittaudutaan syyslukukauden alussa, jolloin seminaari alkaa. Yksityisoikeuden seminaari alkaa syys- ja kevätlukukauden alussa, ja ilmoittautua voi jompanakumpana ajankohtana. Katso lisätiedot MyCourses sivuilta.

Description

Registration and further information