Credits: 6

Schedule: 15.04.2020 - 27.05.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pekka Pälli

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Periodi V (2018-2019), Otaniemi kampus
Periodi V (2019-2010), Otaniemi kampus

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää työn, yhteisön ja viestinnän yhteenkietoutuneisuuden ja viestinnän vaikutuksen työyhteisön toimintaan. Tiedollisena tavoitteena on myös, että opiskelija ymmärtää johtamisen ja viestinnän yhteyden ja tuntee ne työyhteisöjen johtamisen periaatteet, jotka perustuvat sosiaalisen vuorovaikutuksen taitoihin. Kurssin jälkeen opiskelija osaa analysoida vuorovaikutusta ryhmässä, on parantanut omia ryhmäviestintätaitojaan ja oppinut käytännön projektitutkimuksellisen työskentelyn kautta analysoimaan viestintää toimivan työyhteisön peruspilarina.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla käsitellään työtä, ihmisiä ja työyhteisöjä muuttuvassa ympäristössä. Viestintää ja sen merkityksiä tarkastellaan osana nykyaikaisen työyhteisön johtamisen prosesseja. Lisäksi paneudutaan viestinnällisiin keinoihin ja välineisiin, joita työyhteisön toiminta vaatii. Osana kurssia opiskelijat perehtyvät tarkemmin jonkin työyhteisön sisäiseen viestintään.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

20% aktiivinen osallistuminen
40% itsenäiset tehtävät
40% ryhmäprojekti

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Koronavirustilanteen vuoksi kevään 2020 kurssilla tehdään ryhnmäprojektin sijasta yksilötehtävä.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 18 h
Itsenäiset tehtävät 56h
Ryhmäprojekti 86h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Syllabuksessa osoitettu kirjallisuus

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin 77C00400 Työyhteisöviestintä

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa

Opiskelijan on vahvistettava paikkansa 1. luennolla, jolle osallistuminen on pakollista.

Description

Registration and further information