Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija saa valmiuksia oman taiteellisen työskentelynsä analysointiin sekä kirjallisen opinnäytteen aiheen valintaan, rajaukseen ja työstämiseen. Seminaarin aikana hän oppii esittelemään omaa työtään ja suunnitelmiaan selkeästi sekä tutustuu toisten opiskelijoiden näkemyksiin ja erilaisiin työskentely- ja opinnäyteprosesseihin.

Laajuus: 10

Aikataulu: 11.09.2019 - 11.03.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Satu Kyösola

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Satu Kyösola

Kurssin yhteystiedot (voimassa 12.08.2019-21.12.2112):

Satu Kyösola: satu.kyosola@aalto.fi

puh: 050 554 1655

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, opiskelijoiden opinnäyte-esittelyt, palautekeskustelut, kirjoittamisen opetus, sekä itsenäinen opinnäytetyön kirjoittamisen prosessi, johon saa pohjan tältä kurssilta ja lisäopastusta omalta opinnäytteen ohjaajalta.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

   

  Taiteen kandidaatin opinnäyteseminaarin, eli BA-klinikan tarkoitus on tukea opinnäytetyön kirjoitusprosessia. Kurssilla käydään läpi kirjalliseen tutkielmaan liittyviä osa-alueita, kuten aiheen määritys, rakenne, lähdeviittausten ja kuvien käyttö, jne. Myös Aalto-yliopiston asettamat kriteerit opinnäytteille käydään läpi. Kurssin aikana opettaja antaa palautetta käynnissä olevista tutkielmista. BA-klinikalla olennaista on myös muilta opiskelijoilta saatu tuki ja vertaispalaute.

  BA-klinikka on työkalu, jonka avulla on mahdollista suunnitella ja aikatauluttaa oma kirjoitusprosessi niin, että työn palautus sovitussa aikataulussa onnistuu.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Osan lähiopetustunneista tai muista suorituksista voi korvata vastuuopettajan antamilla itsenäisillä tehtävillä.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

   

  Taiteen kandidaatin opinnäyte ja seminaari -kokonaisuus (10 op) pitää sisällään seuraavat pakolliset osa-alueet:

  1. BA-klinikka (vähintään 3 x 2 tuntia)

  2. Aalto-yliopiston kielikeskuksen järjestämät tekstityöpajat (2 x 2 tuntia).

   

  3. Opinnäytetyö

   

   

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Seminaarin osuus on 4 op (n.108t) lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä. Lisäksi itsenäisen kirjallisen opinnäytetyön osuus on 6 op (n.162h).  Kokonaisuus jakautuu kahden vuoden ajalle 2. ja 3. vuosikurssin kuluessa.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Osa seminaarista voidaan suorittaa pääaineen omilla seminaariosioilla.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

   

  11.09. -02.10.19
      ke  15.00-17.00  R001/U410a
  23.10.19
      ke  15.00-17.00  R001/U410a
  13.11.19
      ke  15.00-17.00  R001/U410a
  27.11.19
      ke  15.00-17.00  R001/U410a
  11.12.19
      ke  15.00-17.00  R001/U410a
  22.01. -05.02.20
      ke  15.00-17.00  R001/U410a
  19.02.20
      ke  15.00-17.00  R001/U410a
  04.03. -11.03.20
      ke  15.00-17.00  R001/U410a

   

   

Description

Registration and further information