Credits: 10

Schedule: 03.09.2019 - 27.04.2020

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Ota ensisijassa yhteyttä oman pääaineesi lehtoriin.

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-V (lv 2017-2018)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija saa valmiuksia oman taiteellisen työskentelynsä ymmärtämiseen ja analysointiin sekä kirjallisen opinnäytteen aiheen valintaan, rajaukseen ja työstämiseen. Seminaarin aikana hän oppii esittelemään omaa työtään ja suunnitelmiaan selkeästi sekä tutustuu toisten opiskelijoiden näkemyksiin ja erilaisiin työskentely- ja opinnäyteprosesseihin.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, opiskelijoiden opinnäyte-esittelyt, opponoinnit, palautekeskustelut, intensiivikirjoittamisen viikko ja itsenäinen opinnäytetyön kirjoittamisen prosessi, johon saa pohjan tältä kurssilta ja lisäopastusta omalta opinnäytteen ohjaajalta.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Seminaarin osuus on 4 op (n.108t) lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä. Lisäksi itsenäisen kirjallisen opinnäytetyön osuus on 6 op (n.162h).  Kokonaisuus jakautuu kahden vuoden ajalle 2. ja 3. vuosikurssin kuluessa.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Osan lähiopetustunneista tai muista suorituksista voi korvata vastuuopettajan antamilla itsenäisillä tehtävillä.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ARTS3010.kand

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Seminaariosuus hyväksytty/hylätty ja opinnäytetyö 1-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu varsinaisesti 2. ja 3. vuosikurssin elokuva- ja televisiolavastuksen, esittävien taiteiden lavastuksen sekä pukusuunnittelun pääaineopiskelijoille, joille kurssi ja on pakollinen. Minimi-/maksimiosallistujamäärä: 8/24

Kurssille osallistuminen edellyttää läsnäoloa ensimmäisenä päivänä.

Details on the schedule (applies in this implementation): 

ARTS3010.kand AIKATAULU
SYKSY 2019 KEVÄT 2020,

Aikataulussa ensin 2. vsk:n aikataulu ja sen jälkeen 3.vsk:n aikataulu

Opetus: Otakaari 1, Huom! Vaihtuvat luokkatilat!!!!

2. VUOSIKURSSIN AIKATAULU

syksy 

vko 40 /ti 1.10.2019
ALOITUS klo 13.45-15.45, Otakaari 1, U134a

Luento:
BA-seminaarin idea, aikataulu, laajuus ja Tehtävän 1. anto: lue 2-3 aiempaa kandiopinnäytettä
ja valmistaudu esittelemään ja keskustelemaan niistä lyhyesti (n. 15 min)
seuraavassa tapaamisessa.

vko 50 /ma 9.12.2019 TEHTÄVÄ klo 10.-12.00, Otakaari 1, U121a 

Tehtävän 1. Purku ja tehtävän 2. anto:
Valmistaudu seuraavaa tapaamiskertaa varten esittelemään jokin tekemäsi
harjoituselokuva tai esim. Esitys prosessina -kurssin esitys omasta
näkökulmastasi.

kevät

vko 7 /ke 12.2.2020 PRODUKTIOESITTELYT
klo 10.-12.00 (Etv),

·               
Opiskelijat esittelevät produktioitaan

vko 11 /ma
9.3. 2020 PRODUKTIOESITTELYT klo 9-12 (Esitt.lavastus, puku), Otakaari 1, U121a

·               
Opiskelijat esittelevät produktioitaan (myös 3 vsk.,
joilla tämä edelliseltä vuodelta rästissä)

vko 15 /ti 7.4.2020 VIITTAUS klo
10.-16.00 , Etäluento ja itsenäinen tehtävä

Luento:
Viittauskäytännöt ja opinnäytteen rakenteesta sekä viittausharjoitustehtävä.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. VUOSIKURSSIN AIKATAULU

syksy 

vko 36/ ti 3.9.2019
KUNKIN VAIHE klo 15.-17.00, Otakaari 1, U121a 

Startti:
BA-seminaarin uudistuneet käytännöt, aikataulut
, arvioinnin osaamisalueet jne. Valmistaudu kertomaan lyhyesti, missä vaiheessa opinnäytteesi tai
aiheen valinta tällä hetkellä on.

Tehtävänanto
kirjoitusviikkoa varten
.

vko 47 KIRJOITUSVIIKKO I,
Tarkemmat päivien sisällöt täydennetään myöhemmin.

ma-pe 18.-22.11.2019
KIRJOITTAMINEN klo 10.-17.00, Otakaari 1, U414b

Päivät sisältävät omaan opinnäyteaiheeseen liittyviä tehtäviä, Itsenäistä tehtävien tekemistä/opinnäytteen edistämistä ja kirjoittamista.

vko 48 KIRJOITUSVIIKKO II,
Tarkemmat päivien sisällöt täydennetään myöhemmin.

ma-pe 25.-29.11.2019
KIRJOITTAMINEN klo 10.-17.00, Otakaari1

Huom! vaihtuvat luokkatilat!

ma 25.11 Otakaari
1, U414b

ti 26.11. Otakaari
1, U411

ke 27.11. Otakaari
1, U411

Aiheen esittelyt
20 min/hlö+keskustelua.

to 28.11 Otakaari
1, U414b

pe 29.11 Otakaari
1, U411

Tämänhetkisen
kokonaisuuden palauttaminen sähköpostitse omalle opettajalle.  

Henkilökohtaiset tapaamisajat sovitaan oman opettajan
kanssa erikseen, jossa pohditaan yhdessä, kuinka jatkaa opinnäytteen
työstämistä eteenpäin. (n. 45 min/opiskelija).
 

kevät

vko 4/TAPAAMINEN (esittävien taiteiden lavastus
& pukusuunnittelu)

Keskustellaan opinnäytetekstistä
oman opettajan kanssa. Tapaamisen ajankohta sovitaan kunkin pääaineen kesken.

vko 5 /TAPAAMINEN (elokuva ja televisiolavastus)

Keskustellaan opinnäytetekstistä
oman opettajan kanssa. Tapaamisen ajankohta sovitaan kunkin pääaineen kesken.

Huom! Kaikille
pakollinen kypsyysnäytteen kirjoitustyöpaja I ti 28.1 klo 15.15-16.45.
Äidinkielenopettaja
Tapani Möttösen vetämä BA-seminaarin yhteyteen integroitu opinnäytteen
kirjoitustyöpaja) 1,5h


Huom!Kaikille Kypsyysnäytteen
kirjoitustyöpaja II ke 25.3 klo 15.15-16.45

 

 

 

 


Description

Registration and further information