Credits: 6

Schedule: 27.09.2019 - 03.04.2020

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-V (ei opetusta 2018-2019)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitteena on perehtyä keskeisiin taiteeseen, muotoiluun ja arkkitehtuuriin sekä niiden estetiikkaan liittyviin filosofisiin kysymyksiin kuten taiteen määrittelyyn ja ontologiaan, kritiikin kysymyksiin sekä kauniin ja ruman käsitteisiin. Pyrkimyksenä on etsiä estetiikan sekä taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin filosofisten käsitteiden ja mallien sovellusmahdollisuuksia omaa tutkimusalaa ja jatkotutkintoa silmällä pitäen. Opiskelija oppii lukemaan, kirjoittamaan ja keskustelemaan yllä mainituista aihepiireistä sekä suhteuttamaan verbaaleja käsittelytapoja ei-verbaaleihin lähestymistapoihin tohtoriopintojen edellyttämällä tasolla.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Mm. esteettisen ja taiteen käsite, hyvän ja huonon maun kysymykset, esteettiset elämykset ja kokemukset, estetisoitumisen tulkinnat sekä opiskelijoiden omista lähtökohdista määräytyvät aiheet.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Seminaaritapaamiset, annettujen tekstien lukeminen (n. 10–12 artikkelia), oman esitelmätekstin kirjoittaminen, opponointi. Arvioinnissa painotetaan akateemisten kommunikointitaitojen eli suullisen ja kirjallisen argumentoinnin hallintaa.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

162 tuntia, kontaktiopetus 40h, itsenäinen työ 122h.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Materiaalit kurssin My Courses-sivuilla.

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Edeltäviä opintoja ei vaadita, mutta estetiikan ja/tai taiteenfilosofian perustason opintojen ja filosofian johdantokurssin suorittaminen viimeistään tämän kurssin rinnalla on suositeltavaa.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyv/hyl

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Osallistujien vähimmäismäärä: 8
Osallistujien enimmäismäärä: 15
Vaihtoehtoiset suoritusmuodot on sovittava kurssin opettajan kanssa henkilökohtaisesti.

Description

Registration and further information