Omfattning: 6

Tidtabel: 27.09.2019 - 03.04.2020

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I-V (ei opetusta 2018-2019)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitteena on perehtyä keskeisiin taiteeseen, muotoiluun ja arkkitehtuuriin sekä niiden estetiikkaan liittyviin filosofisiin kysymyksiin kuten taiteen määrittelyyn ja ontologiaan, kritiikin kysymyksiin sekä kauniin ja ruman käsitteisiin. Pyrkimyksenä on etsiä estetiikan sekä taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin filosofisten käsitteiden ja mallien sovellusmahdollisuuksia omaa tutkimusalaa ja jatkotutkintoa silmällä pitäen. Opiskelija oppii lukemaan, kirjoittamaan ja keskustelemaan yllä mainituista aihepiireistä sekä suhteuttamaan verbaaleja käsittelytapoja ei-verbaaleihin lähestymistapoihin tohtoriopintojen edellyttämällä tasolla.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Mm. esteettisen ja taiteen käsite, hyvän ja huonon maun kysymykset, esteettiset elämykset ja kokemukset, estetisoitumisen tulkinnat sekä opiskelijoiden omista lähtökohdista määräytyvät aiheet.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Seminaaritapaamiset, annettujen tekstien lukeminen (n. 10–12 artikkelia), oman esitelmätekstin kirjoittaminen, opponointi. Arvioinnissa painotetaan akateemisten kommunikointitaitojen eli suullisen ja kirjallisen argumentoinnin hallintaa.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

162 tuntia, kontaktiopetus 40h, itsenäinen työ 122h.

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Materiaalit kurssin My Courses-sivuilla.

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Edeltäviä opintoja ei vaadita, mutta estetiikan ja/tai taiteenfilosofian perustason opintojen ja filosofian johdantokurssin suorittaminen viimeistään tämän kurssin rinnalla on suositeltavaa.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

hyv/hyl

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Osallistujien vähimmäismäärä: 8
Osallistujien enimmäismäärä: 15
Vaihtoehtoiset suoritusmuodot on sovittava kurssin opettajan kanssa henkilökohtaisesti.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation