Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Osallistuttuaan kurssille opiskelija

- hahmottaa ympäristöasioiden monialaisen luonteen

- hallitsee ympäristöalan keskeistä suomen kielistä käsitteistöä ja pystyy kriittisesti seuraamaan alan keskustelua

- pystyy kuvaamaan eri alojen lähestymistapoja

Laajuus: 3

Aikataulu: 29.10.2019 - 26.11.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Timo Laukkanen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Timo Laukkanen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ympäristöhaasteet ja ympäristökysymysten ja -ratkaisujen monialaisuus, ympäristön pilaantumisen luonne, luonnonvarojen kestävä käyttö sekä mm. luonnon- ja ilmastonsuojelu.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luentoja, välikokeita/tentti, ryhmätyöskentelyä. Arvosana määräytyy välikokeiden/tentin, ryhmätehtävien ja vertaisarvioinnin perusteella. 

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Arvosana määräytyy välikokeiden pistemäärien geometrisen keskiarvon ja
  oppimispäiväkirjojen perusteella annettun kertoimen perusteella.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  3 op = 78 h

  Luennot 10-24 h

  Tentti/Välikokeet 2-10 h

  Valmistautuminen tenttiin/välikokeisiin 24-60 h

  Muu itsenäinen työskentely ja ryhmätyöt 0-40 h

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luennot: 2 h + 4*4 h =18 h

  Välikokeet: 4*1 h = 4 h

  Ryhmätyöskentely: 4*2 h = 8 h

  Valmistauminen välikokeisiin: 4*12 h = 48 h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luentoaineisto ja luennoilla ilmoitettu oppimateriaali. Ilmoitetaan luennolla.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lukion lyhyet luonnontieteen opinnot tai vastaavat

   

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Sisu.

  Kurssille hyväksytään enintään 75 opiskelijaa vuodessa. Mahdollinen karsinta tehdään opiskelun aloittamisajankohdan mukaan siten, että etusijalle asetetaan kandidaattiopinnoissa pisimpään opiskelleet. Tämä siksi, että opintojen alkuvaiheessa olevilla opiskelijoilla on paremmat mahdollisuudet osallistua kurssille myöhemmin, jolloin aiemmin karsiutuneilla on ensisijaisuus osallistua kurssille. Saman vuosikurssin opiskelijoiden kesken karsinta tehdään ilmoittautumisjärjestyksessä: etusijalla aiemmin ilmoittautuneet. Lisäksi kurssille on varattu kiintiö avoimen yliopiston opiskelijoille. Maisterivaiheen opiskelijat hyväksytään kurssille vain, jos kurssilla on tilaa. Erityisistä syistä yksittäistapauksissa voidaan opiskelija kurssille hyväksyä näistä kriteereistä riippumatta. Kurssille karsiutumisesta ilmoitetaan viikon kuluessa ilmoittautumisajan päättymisestä.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  KURSSILLE EI KANNATA OSALLISTUA, JOS EI KÄY LUENNOILLA, sillä jokaisen keskiviikon ja torstain luennon jälkeen kirjoitetaan 3-4 opiskelijan sekaryhmissä luennoista oppimispäiväkirjaa,

  joka palautetaan samana iltana tai viimeistään seuraavana päivänä klo 16:00 mennessä!

  Ryhmienkokoonpano vaihtuu joka viikko. Ryhmätöihin ilmoittaudutaan joka viikko erikseen etukäteen MyC:ssa kyseisen viikon keskiviikkoon klo 10:30 mennessä, jotta ryhmäjako voidaan tehdä ennen viikon luentojen alkua.

  Rästi- ja uusintavälikokeisiin ilmoittaudutaan MyC:ssa (ei Oodissa).SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  1 Ei köyhyyttä

  2 Ei nälkää

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi kuuluu tekniikan Aalto-opintoihin

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  KURSSILLE EI KANNATA OSALLISTUA, JOS EI KÄY LUENNOILLA, sillä jokaisen keskiviikon ja torstain luennon jälkeen kirjoitetaan 3-4 opiskelijan sekaryhmissä luennoista oppimispäiväkirjaa,

  joka palautetaan samana iltana tai viimeistään seuraavana päivänä klo 16:00 mennessä!

  Ryhmienkokoonpano vaihtuu joka viikko. Ryhmätöihin ilmoittaudutaan joka viikko erikseen etukäteen MyC:ssa kyseisen viikon keskiviikkoon klo 10:30 mennessä, jotta ryhmäjako voidaan tehdä ennen viikon luentojen alkua.

  Rästi- ja uusintavälikokeisiin ilmoittaudutaan MyC:ssa (ei Oodissa).Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Näkökulmia ympäristöasioihin-kurssi toteutetaan neljän viikon aikana 29.10.-21.11.2019 iltaluentoina (16:15-18:00) keskiviikkoisin ja torstaisin ja viikoittaisina välikokeina

  (tiistaisin 16:15-17:00).