Credits: 5

Schedule: 09.09.2019 - 13.12.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Reetta Karinen

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Opettajat Reetta Karinen ja Tiia Viinikainen, email etunimi.sukunimi@aalto.fi, toimisto Kemian talo huone E409

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I‐II, järjestetään ensimmäisen kerran syksyllä 2019

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelija osaa

- tunnistaa reaktiotekniikan peruskäsitteet
- mitoittaa isotermisiä ideaalireaktoreita
- muodostaa reaktionopeusyhtälöitä annettujen reaktiomekanismien perusteella, määrittää niiden parametreja koetuloksista ja soveltaa niitä reaktoreiden suunnittelussa
- laskea kemiallisen tasapainon ja lämpötilan vaikutuksen reaktioihin
- laskea ja arvioida kemiallisten prosessien toimintaa taseiden avulla.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- kemiallisen reaktiotekniikan perusteet
- ideaalireaktorit
- reaktionopeus ja kinetiikka
- reaktoreiden aine‐ ja energiataseet

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, laskuharjoitukset, kotilaskut

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Kurssin suoritus: maksimipisteet 80 pistettä, läpipääsy 40pistettä

Välikokeet (tentti)     40 pistettä

Kotilaskut                40 pistettä

Muut (Quiz ym.)       10 pistettä

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

5 op = 135 h
Kontaktiopetus 48 h
Itsenäinen työ, tentti 87 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentomoniste sekä luennoilla ilmoitettu oppimateriaali

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

CHEM‐A1110 Virtaukset ja reaktorit

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hylätty, 1 ‐ 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Additional information for the course (applies in this implementation): 

Kurssi suoritetaan kahdella välikokeella (22.10. ja 13.12.). Myöhemmin mahdollisuus tenttiä kurssi.

Description

Registration and further information