Credits: 5

Schedule: 07.01.2020 - 02.04.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Sirkka‐Liisa Jämsä‐Jounela

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Jukka Kortela

jukka.kortela@aalto.fi

PUU 1

Vuorimiehentie 1, huone 122

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III – IV, järjestetään ensimmäisen kerran keväällä 2020

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelija:

- ymmärtää digitalisaation ja informaation hallinnan merkityksen ja vaikutukset prosessiteollisuudessa sekä osaa seurata niihin liittyviä megatrendejä
- tuntee ja ymmärtää tärkeimmät prosessiteollisuudessa käytettävät automaatio‐ ja informaatiojärjestelmät ja niiden perustoiminnot
- osaa prosessiteollisuuden perusmittaukset ja niiden toimintojen perusperiaatteet
- ymmärtää prosessien dynaamisen käyttäytymisen ja osaa prosessien ohjauksen ja säädön perusteet
- ymmärtää prosessidatan analyysi‐ ja monitorointimenetelmien perusperiaatteet

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Digitalisaatio ja prosessiteollisuus
- Prosessiautomaatio‐ja informaatiojärjestelmät, niiden perustoiminnot ja informaation hallinta
- Mittatekniikka, Prosessiteollisuuden perusmittaukset ja niiden toimintojen perusperiaatteet,
instrumentoinnin piirrosmerkit ja PI‐kaaviot
- Prosessien dynamiikka, PI‐säätö ja sen viritys
- Prosessidatan esikäsittely, data‐analyysi ja monitorointi

Details on the course content (applies in this implementation): 

 

Prosessien ohjaus ja automaatio (Kevät 2020)

 

Luennot

Luento/laskuja 1 Prosessit, prosessiautomaatio, mittalaitteita

Luento Tutustuminen Prosessien ohjauksen ja automaation laitteistoon

Luento 2 Prosessit, systeemiajattelu

Luento 3  Lohkokaaviot

Luento 4 P-, PI- ja PID-säätimen teooria

Luento 5 Linearisointi

Luento 6 Digitalisaatio prosessiteollisuudessa

Luento 7 Diskreettien systeemien dynaaminen analyysi

Luento 8 Pilvipalvelut

Luento 9 Kertaus

 

Laskuharjoitukset

Laskuharjoitus 1 Prosessiautomaatio, mittalaitteet ja mittaaminen

Laskuharjoitus 2 Lohkokaaviot

Laskuharjoitus 3 Sarjassa, Rinnan, Takaisinkytketty

Laskuharjoitus 4 P-, PI-, ja PID-säätimet

Laskuharjoitus 5 Linerisaatio ja tilamallit

Laskuharjoitus 6 Dynaamiset diskreetit järjestelmät

Laskuharjoitus 7 mittauksen digitointi

Laskuharjoitus 8 arvojen muuntaminen ditaalisesta analogiseksi

Laskuharjoitus 9 Pilvipalvelut ja pilvilaskenta

Kertauslaskuharjoitus 10

 

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, harjoitukset, ryhmätyö, seminaari

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Painotus

Kotitehtävä 22%

Luennot ja laskarit 11% (läsnä puolilla luennoilla ja laskarissa)

Tentti 67%

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

5 cr = 135 h
Luennot, harjoitukset, seminaari 50 h
Kotilaskut, itseopiskelu, ryhmätyö 85 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentokalvot, luentomoniste, laskuharjoitukset, seminaariesitykset

Details on the course materials (applies in this implementation): 

Luennot PDF

Laskuharjoitukset PDF

Automaatioesitteet PDF

Mittalaite-esitteet PDF

Instrumentointikaaviot PDF

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hylätty, 1 ‐ 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Additional information for the course (applies in this implementation): 

HUOM! Kurssi opetetaan keväällä 2020 sairastapauksen vuoksi englanniksi!

Details on the schedule (applies in this implementation): 

 

Prosessien ohjaus ja automaatio (Kevät 2020)

 

Luennot

Luento/laskuja 1 Prosessit, prosessiautomaatio, mittalaitteita

Luento Tutustuminen Prosessien ohjauksen ja automaation laitteistoon

Luento 2 Prosessit, systeemiajattelu

Luento 3  Lohkokaaviot

Luento 4 P-, PI- ja PID-säätimen teooria

Luento 5 Linearisointi

Luento 6 Digitalisaatio prosessiteollisuudessa

Luento 7 Diskreettien systeemien dynaaminen analyysi

Luento 8 Pilvipalvelut

Luento 9 Kertaus

 

Laskuharjoitukset

Laskuharjoitus 1 Prosessiautomaatio, mittalaitteet ja mittaaminen

Laskuharjoitus 2 Lohkokaaviot

Laskuharjoitus 3 Sarjassa, Rinnan, Takaisinkytketty

Laskuharjoitus 4 P-, PI-, ja PID-säätimet

Laskuharjoitus 5 Linerisaatio ja tilamallit

Laskuharjoitus 6 Dynaamiset diskreetit järjestelmät

Laskuharjoitus 7 mittauksen digitointi

Laskuharjoitus 8 arvojen muuntaminen ditaalisesta analogiseksi

Laskuharjoitus 9 Pilvipalvelut ja pilvilaskenta

Kertauslaskuharjoitus 10

 

Description

Registration and further information