Credits: 5

Schedule: 24.02.2020 - 08.05.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Monika Österberg

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV - V

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- tuntee pintafaasin termodynamiikkaa, adsorption, eri rajapinnat (kiinteä-kaasu, neste-kaasu, kiinteä-neste, neste-neste), pinta-aktiiviset aineet, misellit, kolloidit ja emulsiot.

- ymmärtää mitkä pintaominaisuudet tai liuotinominaisuudet vaikuttavat kolloidien ja nanopartikkelidispersioiden stabiilisuuteen

- osaa kuvata mitkä ominaisuudet vaikuttavat vesiliukoisten polymeerien ja polyelektrolyyttien käyttäytymiseen liuoksessa ja adsorptioon

- tuntee pintakemiallisia ilmiöitä luonnossa ja teollisissa prosesseissa

- osaa työskennellä tarkasti ja turvallisesti laboratoriossa ja osaa käytännössä suorittaa pintakemiallisesti tärkeitä mittauksia, kuten kriittisen misellikonsentraation määritys, partikkelikoon määritys ja adsorption mittaaminen

- osaa työskennellä tehokkaasti ryhmässä ja esittää tuloksia visuaalisesti selkeällä tavalla

 

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pintakemian perusteet. Pinnan ja rajapinnan määritys. Adsorptio ja pintojen termodynamiikka. Pinta-aktiiviset aineet, pintajännitys ja emulsiot. Vesiliukoiset polymeerit ja polyelektrolyytit. Pintakemialliset ilmiöt luonnossa ja teollisissa prosesseissa.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, kotitehtävät, laskuharjoitukset, laboratoriotyöt, projektityö ja tentti. Kaikki osa-alueet vaikuttavat arvosanaan.

Kurssisuoritus edellyttää kurssipalautteen antamista palautejärjestelmän kautta.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

5 op = 135 h

Kontaktiopetus:

- Luennot 20-24 h

- Laskuharjoitukset ja tietokoneharjoitukset 2-6 h

- Laboratoriotyöt 3-8 h

- Ryhmätyöhön liittyvä ohjeistus ja tulosten esittäminen 2-4 h

Itsenäinen työ (90-110h):

- Ryhmässä tehty projektityö (sisältää raportoinnin)

- Itsenäinen opiskelu (luentoihin ja tenttiin valmistautuminen, mahd. kotitehtävät/oppimispäiväkirjat)

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

G. T. Barnes and I. R. Gentle: 'Interfacial Science' (Oxford University Press).

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-C2230

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Laboratorioturvallisuuskurssi CHEM-A1010 tai CHEM-E0140 (tai vaihtoehtoisesti työturvallisuusosio, joka on opetettu kursseilla CHEM-A1000 tai CHEM-E0100 ennen lukuvuotta 2017-2018) on oltava suoritettuna ennen laboratoriotöiden aloittamista.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hylätty, 1 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

 

Description

Registration and further information