Credits: 5

Schedule: 13.09.2019 - 10.12.2019

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Vastuuopettaja Heli Viskari, heli.viskari@aalto.fi


Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I‐II

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan, opiskelija osaa

  1. luokitella pro- ja eukaryoottisolujen fysiologisia, kemiallisia ja biologisia ominaisuuksia
  2. esittää rakenteiden ja toiminnan vuorovaikutuksia molekyylitasolla
  3. kuvailla geenien säätelymekanismeja, niiden vaikutuksia solujen fysiologiaan sekä genetiikan menetelmiä
  4. nimetä biologisen työskentelyn menetelmiä (mm. aseptinen työskentely) ja solujen kasvuun vaikuttavia tekijöitä
  5. kuvailla pro- ja eukaryoottisolujen mikrobifysiologian hyötykäyttöä

 

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Solu- ja molekyylibiologian peruskurssi, jossa keskitytään aiheisiin:

  1. Mikrobi- , kasvi- ja eläinsolujen solutason rakenteiden ja toiminnan vuorovaikutus
  2. Luokittelun perusteet toiminnallisista lähtökohdista (solujen pääluokat: mm. bakteerit, sienet, kasvi- ja eläinsolut)
  3. Solutason geneettisen säätelyn periaatteet ja geenitekniikan työkalut
  4. Solujen kasvatus laboratoriossa ja eri tekijöiden vaikutukset kasvuun
  5. Solujen ja solutuotteiden hyötykäyttö

 

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin runko koostuu opetustapahtumista, joissa käytetään luento-opetusta. Opiskelijat suorittavat mm. elektronisen aineiston harjoitustehtäviä.  Arvostelu perustuu opiskelijan kurssin aikana suorittamiin harjoitustehtäviin sekä kirjalliseen tenttiin.

 

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Kurssiarviointi
perustuu elektronisen ja mahdollisen muun aineiston harjoitustehtävien suorittamiseen (25 % kokonaisarvosanasta)
sekä tenttiin (75 % kokonaisarvosanasta). Kurssiarviointi julkaistaan kurssin MyCourses-sivulla kurssin jälkeen.

Tentin aihepiireihin kuuluvat luennoilla käsitellyt asiat ja harjoitukset, kurssilla ilmoitetut kirjan kappaleet, suoritetut elektroniset tehtävät sekä laboratoriodemonstraatioiden aiheet.


Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

5 op = 135 h

Kontaktiopetus:

Luennot

Demonstraatiot (laboratorio- ja/tai muut harjoitukset)

Oma työ:   

     
Kotitehtävät
(elektroninen aineisto, vaihtelevat tuntimäärät, arvio)

Tentti
Itsenäinen opiskelu

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

Luennot ja harjoitustehtävät 12 x 2 h = 24 h

Demonstraatiot
noin 2 x 3 h = 6 h

Elektroniset
kotitehtävät noin 12 x 2 h = 24 h

Itsenäinen
opiskelu noin 77 h

Tentti 4 h


Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Details on the course materials (applies in this implementation): 

Kurssilla
keskitytään oppikirjaan Alberts et al: Essential Cell Biology, jonka
opiskelijat saavat käyttöönsä elektronisena kirjana. Lisäksi kurssin aikana
jaetaan/julkaistaan muutakin oppimateriaalia.


Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-C2300

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

CHEM-A1300 Biokemia/CHEM-A1310 Biotieteen perusteet. Laboratorioturvallisuuskurssi CHEM-A1010 tai CHEM-E0140 (tai vaihtoehtoisesti työturvallisuusosio, joka on opetettu kursseilla CHEM-A1000 tai CHEM-E0100 ennen lukuvuotta 2017-2018) on oltava suoritettuna ennen laboratoriotöiden aloittamista.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hylätty, 1 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin opetuskieli on suomi. Oppimateriaali on englanniksi.

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Luennot järjestetään
kerran viikossa, jolloin luentomuotoisen opetuksen lisäksi keskitytään
erilaisiin harjoitustehtäviin yksin ja/tai ryhmissä. Opiskelijoiden odotetaan
tutustuvan kunkin viikon aihepiiriin itsenäisesti oppikirjan avulla ennen
luentokertaa.

Elektroniset
tehtävät julkaistaan aihepiireittäin kurssin aikana ja niiden suoritusaikataulu ilmoitetaan kurssin alussa.

Demonstraatioiden
aikatauluista tiedotetaan tarkemmin kurssin alussa. Alustavan suunnitelman mukaan jokainen opiskelija suorittaa kaksi laboratoriodemonstraatiota.


Description

Registration and further information