Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan, opiskelija osaa

 1. luokitella pro- ja eukaryoottisolujen fysiologisia, kemiallisia ja biologisia ominaisuuksia
 2. esittää rakenteiden ja toiminnan vuorovaikutuksia molekyylitasolla
 3. kuvailla geenien säätelymekanismeja, niiden vaikutuksia solujen fysiologiaan sekä genetiikan menetelmiä
 4. nimetä biologisen työskentelyn menetelmiä (mm. aseptinen työskentely) ja solujen kasvuun vaikuttavia tekijöitä
 5. kuvailla pro- ja eukaryoottisolujen mikrobifysiologian hyötykäyttöä

 

Laajuus: 5

Aikataulu: 13.09.2019 - 10.12.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Heli Viskari

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Heli Viskari

Kurssin yhteystiedot (voimassa 12.08.2019-21.12.2112):

Vastuuopettaja Heli Viskari, heli.viskari@aalto.fi


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi, englanti (Kohderyhmä englanninkielisessä toteutuksessa: englanninkielisen Chemical Engineering -

pääaineen opiskelijat)

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Solu- ja molekyylibiologian peruskurssi, jossa keskitytään aiheisiin:

  1. Mikrobi- , kasvi- ja eläinsolujen solutason rakenteiden ja toiminnan vuorovaikutus
  2. Luokittelun perusteet toiminnallisista lähtökohdista (solujen pääluokat: mm. bakteerit, sienet, kasvi- ja eläinsolut)
  3. Solutason geneettisen säätelyn periaatteet ja geenitekniikan työkalut
  4. Solujen kasvatus laboratoriossa ja eri tekijöiden vaikutukset kasvuun
  5. Solujen ja solutuotteiden hyötykäyttö

   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin runko koostuu opetustapahtumista, joissa käytetään luento-opetusta. Opiskelijat suorittavat mm. elektronisen aineiston harjoitustehtäviä.  Arvostelu perustuu opiskelijan kurssin aikana suorittamiin harjoitustehtäviin sekä kirjalliseen tenttiin.

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssiarviointi
  perustuu elektronisen ja mahdollisen muun aineiston harjoitustehtävien suorittamiseen (25 % kokonaisarvosanasta)
  sekä tenttiin (75 % kokonaisarvosanasta). Kurssiarviointi julkaistaan kurssin MyCourses-sivulla kurssin jälkeen.

  Tentin aihepiireihin kuuluvat luennoilla käsitellyt asiat ja harjoitukset, kurssilla ilmoitetut kirjan kappaleet, suoritetut elektroniset tehtävät sekä laboratoriodemonstraatioiden aiheet.


Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  5 op = 135 h

  Kontaktiopetus:

  Luennot

  Demonstraatiot (laboratorio- ja/tai muut harjoitukset)

  Itsenäinen työskentely:

  Kotitehtävät
  (elektroninen aineisto, vaihtelevat tuntimäärät, arvio)

  Tentti

  Itsenäinen opiskelu

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luennot ja harjoitustehtävät 12 x 2 h = 24 h

  Demonstraatiot
  noin 2 x 3 h = 6 h

  Elektroniset
  kotitehtävät noin 12 x 2 h = 24 h

  Itsenäinen
  opiskelu noin 77 h

  Tentti 4 h


PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoitetaan kurssin alussa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssilla
  keskitytään oppikirjaan Alberts et al: Essential Cell Biology, jonka
  opiskelijat saavat käyttöönsä elektronisena kirjana. Lisäksi kurssin aikana
  jaetaan/julkaistaan muutakin oppimateriaalia.


Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  CHEM-A1310 Biotieteen perusteet. Laboratorioturvallisuuskurssi CHEM-A1010 tai CHEM-E0140 (tai vaihtoehtoisesti työturvallisuusosio, joka on opetettu kursseilla CHEM-A1000 tai CHEM-E0100 ennen lukuvuotta 2017-2018) on oltava suoritettuna ennen laboratoriotöiden aloittamista.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luennot järjestetään
  kerran viikossa, jolloin luentomuotoisen opetuksen lisäksi keskitytään
  erilaisiin harjoitustehtäviin yksin ja/tai ryhmissä. Opiskelijoiden odotetaan
  tutustuvan kunkin viikon aihepiiriin itsenäisesti oppikirjan avulla ennen
  luentokertaa.

  Elektroniset
  tehtävät julkaistaan aihepiireittäin kurssin aikana ja niiden suoritusaikataulu ilmoitetaan kurssin alussa.

  Demonstraatioiden
  aikatauluista tiedotetaan tarkemmin kurssin alussa. Alustavan suunnitelman mukaan jokainen opiskelija suorittaa kaksi laboratoriodemonstraatiota.