Credits: 5

Schedule: 08.01.2020 - 07.04.2020

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV, järjestetään ensimmäisen kerran keväällä 2020

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi antaa perusvalmiuksia asiantuntijuudesta materiaalitieteen, erityisesti polymeerien, alueelta. Kurssin tavoitteina on opettaa opiskelijoille polymeeritieteen ja –teknologian perusteet sekä polymeerien rakenne/ominaisuus korrelaatioita.

 Kurssin suoritettuaan opiskelija:

- hahmottaa polymeerien monimuotoisuutta ja laajaa soveltuvuutta eri käyttökohteissa

- osaa kuvata polymeroitumismekanismit ja polymeerien tekniset valmistustavat

- ymmärtää molekyylien suuruuden, koostumuksen ja muodon vaikutuksia materiaalin ominaisuuksiin (mm. termiset ja mekaaniset ominaisuudet)

- osaa kuvata, miten muovituotteita valmistetaan polymeereistä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi kattaa polymeerikemian ja -fysiikan peruskäsitteet sekä polymeerien analyysi- ja testausmenetelmät. Kurssilla esitellään yleisimmät polymeerityypit sekä perehdytään niiden valmistamiseen, ominaisuuksiin ja käyttökohteisiin. Samalla tutustutaan erilaisten polymerointimekanismien perusteihin sekä polymeerien teollisiin prosesseihin. Kurssilla opiskelijat tutustuvat myös teknisiin- , erikois- ja bio-polymeereihin.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla on luentoja ja harjoituksia ryhmissä tehtävän projektityön tukena. Kurssilla työskennellään myös itsenäisesti ja osallistutaan loppuarviointiin.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

5 op = 135 h. Kurssi koostuu projektityöskentelystä ryhmässä ja yksilötyöskentelystä sekä loppuarvioinnista. Kurssi sisältää myös projektityöskentelyä tukevaa lähiopetusta.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Seppälä, J., Polymeeriteknologian perusteet, Otatieto no 580, Helsinki 2005, 346 s.

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Perustiedot orgaanisesta ja epäorgaanisesta kemiasta

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hylätty, 1 – 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Description

Registration and further information