Credits: 5

Schedule: 04.11.2019 - 14.04.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Jouni Paltakari

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

II – kesä, kurssi suoritetaan pääosin kesäharjoittelun yhteydessä

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

- soveltaa ryhmätyöskentelyn ja ryhmän johtamisen periaatteita työympäristössä

- työskennellä päämäärätietoisesti, suunnitelmallisesti ja vastuullisesti ryhmän jäsenenä ja itsenäisesti

- ymmärtää työnantajaorganisaation ja työyhteisön toimintaa ohjaavia keskeisiä tekijöitä

- toimia oman alansa edustajana monialaisessa ryhmässä tarvittaessa myös kansainvälisessä toimintaympäristössä

- tunnistaa kehittämiskohteita työssään ja työympäristössään

- arvioida, eritellä ja kehittää itseään oppijana

- arvioida, eritellä ja kehittää työelämätaitojaan sekä ammatillista osaamistaan

- arvioida ja suunnitella itsenäisesti ajankäyttöään ja tehokkaita työtapoja.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Toiminta ja viestintä työyhteisössä. Monikulttuurinen toimintaympäristö. Oman oppimisen arviointi.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Kotitehtävät ja niiden palautusajat

1.      
Kotitehtävä –
kesätyön ilmoittaminen: 6.5. mennessä

2.      
Kotitehtävä –
”Tavoitteet ja roolit työyhteisössä”-essee: 9.6. mennessä

3.      
Kotitehtävä –
Työnantajakuvaus: 14.7. mennessä

4.      
Kotitehtävä –
Loppureflektio: 28.7. mennessä

Korvaavat tehtävät ja niiden palautusajat

1.      
Korvaava
tehtävä – aloitusluento: 20.12.2019 mennessä

2.      
Korvaava
tehtävä – ryhmätyö 1 ja työpaja 1: 1.3. mennessä

3.      
Korvaava tehtävä
– työpaja 2: 6.4. mennessä

4.      
Korvaava
tehtävä – ryhmätyö 2: 14.4. mennessä

5.      
Korvaava
tehtävä – työpaja 4: 6.5 mennessä


Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Osaamisprofiili ja kurssitehtävät sekä osallistuminen työpajoihin ja ryhmäkeskusteluihin. Luennot 5 h, pienryhmätyöskentely 30 h, itsenäinen opiskelu 105 h

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Arvosteluperusteet kotitehtäville

1.      
Kotitehtävä –
kesätyön hakeminen: ei arvostelua, mutta palautus vaaditaan

2.      
Kotitehtävä –
”Tavoitteet ja roolit työyhteisössä”-essee: arviointimatriisi tulee My Courses
–ympäristöön marraskuun loppuun mennessä (matriisi, painotukset &
myöhästymisen vaikutus arviointiin)

3.      
Kotitehtävä –
Työnantajakuvaus: arviointimatriisi tulee My Courses –ympäristöön huhtikuunloppuun
mennessä

4.      
Kotitehtävä –
Loppureflektio: arviointimatriisi tulee My Courses –ympäristöön marraskuun
loppuun mennessä (matriisi, painotukset & myöhästymisen vaikutus
arviointiin)

Arvosteluperusteet luentoja ja työpajoja
korvaaville tehtäville

1.      
Korvaava
tehtävä – aloitusluento: hyväksytty / hylätty

2.      
Korvaava
tehtävä – ryhmätyö 1 ja työpaja I: hyväksytty / hylätty. Jotta essee
hyväksytään, annettua teemaa on tarkasteltava riittävän laajasti ja mukana on
oltava riittävästi omaa pohdintaa.

3.      
Korvaava tehtävä
– työpaja 2: hyväksytty / hylätty. Jotta tehtävä hyväksytään, kaikkiin
kysymyksiin on vastattava ja osoitettava, että on ymmärtänyt aiheen.

4.      
Korvaava
tehtävä – ryhmätyö 2: hyväksytty / hylätty. Jotta tehtävä hyväksytään, kaikkiin
kysymyksiin on vastattava riittävällä laajuudella ja osoitettava, että on
ymmärtänyt aiheen.

5.      
Korvaava
tehtävä – työpaja 4: hyväksytty / hylätty. Jotta tehtävä hyväksytään, kaikkiin
kysymyksiin on vastattava ja osoitettava, että on ymmärtänyt aiheen.


Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pienryhmätyöskentely 15 h, itsenäinen opiskelu 120 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan myöhemmin.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-C2510

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

CHEM-A1500 tai vastaavat tiedot

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi suoritetaan pääosin kesäharjoittelun yhteydessä.

Kurssi on tarkoitettu vain kemiantekniikan kandidaattiohjelman opiskelijoille.

Description

Registration and further information