Credits: 5

Schedule: 22.01.2020 - 24.03.2020

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Sähköposti: t.laukkanen@aalto.fi

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III‐IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata ympäristön pilaantumiseen ja laatuun liittyviä kemiallisia, fysikaalisia ja biologisia mekanismeja
- kuvata ympäristön laatuun liittyviä kriteerejä ja seurantastrategioita
- luonnontieteitä ja erityisesti kemiaa paremmin

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilma-, vesi- ja maaperäkemian perusteet, aineiden kierto biosfäärissä, epäpuhtauksien leviäminen ja muuttuminen sekä päästöjen ja kemikaalien ympäristövaikutukset, ympäristönvaikutusten
(terveysvaikutukset, happamoituminen, rehevöityminen, ilmastonmuutos yms.) mekanismit, veden ja ilman laatukriteerit, ympäristön tilan tarkkailu ja seuranta.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Tässä kurssissa painotetaan päästöjen muutuntaa ja leviämistä sekä päästöjen ympäristövaukutuksia ja ympäristön laatuun liittyviä näkökohtia. Sn sijaan päästöjen hallinnan tekniikkaa ja ympäristöasioiden hallintaa tarkastellaan rinnakkain

opetettavassa kurssissa CHEM-C2620 - Teollisuuden ympäristötekniika ja -hallinta 5op.

Molemmat kurssit tukevat toisiaan, mutta ne voi hyvin suorittaa myös erikseen.

Kurssissa pidetaan neljä välikoetta (VK1-4) kahden viikon välein. Välikoealueiden teemat (alustavasti):

VK1: Ilmakehä ja ilmastonsuojelu

VK2: Ilmakemia ja ilmansuojelu

VK3: Vesikemia ja vesiensuojelu

VK4: Maaperänsuojelu, ympäristömyrkyt ja aineid kulekutuminen ja kierrot

Luennot
kattavat vain osin kurssin sisällön ja tentti/välikoevaatimuksena on välikoekohtainen kirjallinen aineisto.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-209: Luennot, harjoitukset ja niiden raportointi, välikokeet, välikokeet voi korvata tentillä. Arvosana määräytyy välikokeiden/tentin sekä harjoitustöiden pistemäärien perusteella.

2019-2020: Luennot, välikokeet, välikokeet voi korvata tentillä. Arvosana määräytyy välikokeiden/tentin pistemäärien perusteella.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Arvosana määräytyy neljän välikokeen (tai tenttivastauksen) arvosanojen geometrisen keskiarvon perusteella. Geometrinen keskiarvo merkitsee sitä, että jokaisesta välikokeesta on saatava erikseen arvosana, joka on enemmän kuin 0.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019: 5 op=135 h.
Luentoja 20-40 h, harjoitukset 10-20 h,
välikokeet/tentti 3-10 h, itsenäinen opiskelu ja ryhmätyöt 60-100 h

2019-2020: 5 op=135 h.
Luentoja 20-40 h, välikokeet/tentti 3-10 h, itsenäinen opiskelu ja ryhmätyöt 60-112 h

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

Luennot 32 h

Välikokeet 8 h

Valmistautuminen välikokeisiin 95 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan luennoilla ja harjoituksissa.

Details on the course materials (applies in this implementation): 

Välikokeissa/tentissä vaadittava kirjallinen aineisto on haettavissa MyC:sta.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa poistuneen kurssin YYT-C2002 Ympäristökemia (5 op).

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla edellytetään opiskelijalta kemian (esim. CHEM-A1250 Kemian perusteet) ja fysiikan perustietoja. Biokemian ja mikrobiologien perustiedot ovat avuksi.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5, missä nolla on hylätty arvosana ja 1-5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja.

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Katso WebOodi ilmoittautuminen.

Additional information for the course (applies in this implementation): 

Opintojakso suoritetaan välikokeilla tai tentillä. Vaatimuksena ovat
kirjallinen oppimateriaali, jonka opiskelua luennot tukevat.

Details on the schedule (applies in this implementation): 

CHEM-C2610 Ympäristökemia ja
ympäristönsuojelu 5 op
vkLuennot, ke 12.15-14.00 ja to 14.15-16.00
4Ilmakehä
5Ilmastonsuojelu
6Ilmakemia
7Ilmansuojelu
9Vesikemia
10Vesiensuojelu
11Maaperän kemia ja maaperän- ja pohjavedensuojelu
12Ympäristömyrkyt ja aineiden kulkeutuminen ja kierrot
vkVälikokeet ti 14.15-16.00 
R002/R1 
6VK1
9VK2
11VK3
13VK4
Tentit/rästivälikokeet
29.04.20 to 16.15-20.00
27.05.20 ke 16.15-20.00

Description

Registration and further information