Credits: 5

Schedule: 22.01.2020 - 24.03.2020

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III‐IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata ympäristön pilaantumiseen ja laatuun liittyviä kemiallisia, fysikaalisia ja biologisia mekanismeja
- kuvata ympäristön laatuun liittyviä kriteerejä ja seurantastrategioita
- luonnontieteitä ja erityisesti kemiaa paremmin

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilma-, vesi- ja maaperäkemian perusteet, aineiden kierto biosfäärissä, epäpuhtauksien leviäminen ja muuttuminen sekä päästöjen ja kemikaalien ympäristövaikutukset, ympäristönvaikutusten
(terveysvaikutukset, happamoituminen, rehevöityminen, ilmastonmuutos yms.) mekanismit, veden ja ilman laatukriteerit, ympäristön tilan tarkkailu ja seuranta.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-209: Luennot, harjoitukset ja niiden raportointi, välikokeet, välikokeet voi korvata tentillä. Arvosana määräytyy välikokeiden/tentin sekä harjoitustöiden pistemäärien perusteella.

2019-2020: Luennot, välikokeet, välikokeet voi korvata tentillä. Arvosana määräytyy välikokeiden/tentin pistemäärien perusteella.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019: 5 op=135 h.
Luentoja 20-40 h, harjoitukset 10-20 h,
välikokeet/tentti 3-10 h, itsenäinen opiskelu ja ryhmätyöt 60-100 h

2019-2020: 5 op=135 h.
Luentoja 20-40 h, välikokeet/tentti 3-10 h, itsenäinen opiskelu ja ryhmätyöt 60-112 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan luennoilla ja harjoituksissa.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa poistuneen kurssin YYT-C2002 Ympäristökemia (5 op).

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla edellytetään opiskelijalta kemian (esim. CHEM-A1250 Kemian perusteet) ja fysiikan perustietoja. Biokemian ja mikrobiologien perustiedot ovat avuksi.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5, missä nolla on hylätty arvosana ja 1-5 ovat hyväksyttyjä arvosanoja.

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Katso WebOodi ilmoittautuminen.

Description

Registration and further information