Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata ympäristön pilaantumiseen ja laatuun sekä ympäristötekniikkaan liittyviä kemiallisia, fysikaalisia ja biologisia mekanismeja ja niihin liittyviä suomenkielisiä käsitteitä
- kuvata ympäristön laatuun liittyviä kriteerejä ja seurantastrategioita
- luonnontieteitä ja erityisesti kemiaa paremmin

Laajuus: 5

Aikataulu: 22.01.2020 - 24.03.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Timo Laukkanen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Timo Laukkanen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 11.12.2019-21.12.2112):

Sähköposti: t.laukkanen@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilma-, vesi- ja maaperäkemian perusteet, aineiden kierto biosfäärissä, epäpuhtauksien leviäminen ja muuttuminen sekä päästöjen ja kemikaalien ympäristövaikutukset, ympäristönvaikutusten
  (terveysvaikutukset, happamoituminen, rehevöityminen, ilmastonmuutos yms.) mekanismit, veden ja ilman laatukriteerit, ympäristön tilan tarkkailu ja seuranta, ympäristötekniikkaan liittyvää kemiaa ja biologiaa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tässä kurssissa painotetaan päästöjen muutuntaa ja leviämistä sekä päästöjen ympäristövaukutuksia ja ympäristön laatuun liittyviä näkökohtia. Sn sijaan päästöjen hallinnan tekniikkaa ja ympäristöasioiden hallintaa tarkastellaan rinnakkain

  opetettavassa kurssissa CHEM-C2620 - Teollisuuden ympäristötekniika ja -hallinta 5op.

  Molemmat kurssit tukevat toisiaan, mutta ne voi hyvin suorittaa myös erikseen.

  Kurssissa pidetaan neljä välikoetta (VK1-4) kahden viikon välein. Välikoealueiden teemat (alustavasti):

  VK1: Ilmakehä ja ilmastonsuojelu

  VK2: Ilmakemia ja ilmansuojelu

  VK3: Vesikemia ja vesiensuojelu

  VK4: Maaperänsuojelu, ympäristömyrkyt ja aineid kulekutuminen ja kierrot

  Luennot
  kattavat vain osin kurssin sisällön ja tentti/välikoevaatimuksena on välikoekohtainen kirjallinen aineisto.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Välikokeet/tentti, mahdolliset harjoitustyöt.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Arvosana määräytyy neljän välikokeen (tai tenttivastauksen) arvosanojen geometrisen keskiarvon perusteella. Geometrinen keskiarvo merkitsee sitä, että jokaisesta välikokeesta on saatava erikseen arvosana, joka on enemmän kuin 0.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  5 op=135 h.
  Luentoja ja mahdollisesti muuta kontaktiopetusta 20-40 h,
  välikokeet/tentti 3-10 h, itsenäinen opiskelu ja mahdolliset ryhmätyöt 60-100 h.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luennot 32 h

  Välikokeet 8 h

  Valmistautuminen välikokeisiin 95 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoitetaan luennoilla.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Välikokeissa/tentissä vaadittava kirjallinen aineisto on haettavissa MyC:sta.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa poistuneen kurssin YYT-C2002 Ympäristökemia (5 op).

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla edellytetään opiskelijalta kemian (esim. CHEM-A1250 Kemian perusteet) ja fysiikan perustietoja. Biokemian ja mikrobiologien perustiedot ovat avuksi. Edeltävinä opintona myös joko CHEM-C2620 - Teollisuuden ympäristötekniikka ja -hallinta tai ENY-C2002 Energia ja ympäristö ja ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka.

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Sisu

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Opintojakso suoritetaan välikokeilla tai tentillä. Vaatimuksena ovat
  kirjallinen oppimateriaali, jonka opiskelua luennot tukevat.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  6 Puhdas vesi ja sanitaatio

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

  14 Vedenalainen elämä

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  CHEM-C2610 Ympäristökemia ja
  ympäristönsuojelu 5 op
  vkLuennot, ke 12.15-14.00 ja to 14.15-16.00
  4Ilmakehä
  5Ilmastonsuojelu
  6Ilmakemia
  7Ilmansuojelu
  9Vesikemia
  10Vesiensuojelu
  11Maaperän kemia ja maaperän- ja pohjavedensuojelu
  12Ympäristömyrkyt ja aineiden kulkeutuminen ja kierrot
  vkVälikokeet ti 14.15-16.00 
  R002/R1 
  6VK1
  9VK2
  11VK3
  13VK4
  Tentit/rästivälikokeet
  29.04.20 to 16.15-20.00
  27.05.20 ke 16.15-20.00