Credits: 5

Schedule: 15.01.2020 - 09.04.2020

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Sähköpostitse: t.laukkanen@aalto.fi,

seminaariharjoitusta koskien: olli.dahl@aalto.fi

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakson suoritettuasi osaat
- yhdistää esimerkkien kautta raaka-aine- ja prosessiteknisten ratkaisut jätevirtojen ja päästöjen hallintaan
- kuvat esimerkkejä päästöjen hallinnan prosessiteknisistä (sisäisistä) ratkaisuista ja teollisesta symbioosista
- esittää teollisuudessa yleisimmin käytettävien jäteveden, -kaasujen ja jätteiden käsittely- ja talteenottomenetelmien periaatteet ja käyttökohteet sekä kuvata niiden riippuvuussuhteita
- kertoa teollisuuden ympäristövastuista ja -haasteista
- eritellä ympäristöasioissa ohjaavia markkinamekanismeja ja taloudellisen ohjauksen keinoja sekä ympäristöliiketoiminnan mahdollisuuksia teollisuudessa
- kuvata yleisellä tasolla teollisuudessa käytettävän ympäristöasioiden hallintajärjestelmän

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Teollisuuden ympäristöhaasteet, sivuvirtojen hyödyntäminen, päästöihin ja jätevirtoihin vaikuttavien aine- ja energiavirtojen hallinta ja niihin liittyvät tasetarkastelut erilaisissa teollisuusprosessien esimerkkitapauksissa, teollisuuden vesihuolto-, ilmansuojelu- ja jätehuoltotekniikka, teollisuuteen liittyvä meluntorjunta, ilmastonsuojelun haasteet teollisuudessa, teollisuutta koskeva ympäristölainsäädännöllinen ja taloudellinen ohjaus, ympäristöasioiden hallintajärjestelmät.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Kurssi korvaa
aiemman englanninkielisen kurssin CHEM-E6125 - Environmental Management in
Industry. Tässä uudessa kurssissa painotetaan aikaisempaan enemmän päästöjen
hallinnan tekniikkaa ja puolestaan vähemmän päästöjen leviämistä ja vaikutuksia
ympäristössä. Näitä viimeksi mainittuja asioita on siirretty opiskeltavaksi rinnakkain
opettavaan kurssiin CHEM-C2610 - Ympäristökemia ja ympäristönsuojelu 5op.
Molemmat kurssit tukevat toisiaan, mutta ne voi hyvin suorittaa myös erikseen.

Kurssissa pidetaan viisi välikoetta (VK1-5) kahden viikon välein. Välikoealueiden teemat ja luennoitsijat (alustavasti):

VK1: Teollisuuden ympäristöhaasteet, sisäiset ja ulkoiset toimenpiteet, ympäristönsuojelun ohjaus (Olli Dahl)

VK2: Ilmastonsuojelu ja teollisuus (Timo Laukkanen)

VK3: Teollisuuden ilmasuojelu ja meluntorjunta (Timo Laukkanen)

VK4: Teollisuuden vesihuolto ja vesiensuojelu (Olli Dahl ja Timo Laukkanen)

VK5: Teollisuuden jätevirtojen hallinta ja jätteiden käsittely (Olli Dahl ja Timo Laukkanen)

Luennot kattavat vain osin kurssin sisällön ja osa opiskeltavista asioista käsitellään vain tentti/välikoevaatimuksiin kuuluvassa kirjallisessa aineistossa.

Kurssin lopussa on seminaariharjoitus (Olli Dahl), jossa tarkastelaan parhaan käytössä olevan tekniikan vaatimuksia eri teollisuudenaloilla.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakso suoritetaan välikokeilla tai tentillä. Vaatimuksena ovat kirjallinen oppimateriaali, jonka opiskelua kontaktiopetus tukee. Lisäksi suoritukseen kuuluu harjoitustöitä.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Arvosana määräytyy viiden välikokeen (tai tenttivastauksen) ja harjoitustyön arvosanojen geometrisen keskiarvon perusteella. Harjoitustyön arvosana vastaa painoarvoltaan yhden välikokeen arvosanaa. Geometrinen keskiarvo merkitsee sitä, että jokaisesta välikokeesta ja harjoitustyöstä on saatava erikseen arvosana, joka on enemmän kuin 0.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

5 op = 135 h
luennot ja muu kontaktiopetus 10-60 h
välikokeisiin/tenttiin valmistautuminen 63 -132 h
välikokeet/tentti 12 h/ 3 h

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

Luennot 40 h

Välikokeet 15 h

Seminaari 5 h

Valmistautuminen välikokeisiin 55 h

Valmistatuminen seminaariin 20 h


Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan luentojen alussa.

Details on the course materials (applies in this implementation): 

Välikokeissa/tentissä vaadittava kirjallinen aineisto on haettavissa MyC:sta.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

CHEM-E6125 Environmental Management in Industry

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

CHEM-A1100 - Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit ja ensimmäisen vuoden kemian ja fysiikan opinnot tai vastaavat tiedot ovat avuksi.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hylätty, 1-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Details on the schedule (applies in this implementation): 

vkLuennot, ke ja to 10.15-12.00  R013/237 (P1) Opettaja
3Teollisuuden ympäristöhaasteet ja luonnonvarojen kestävä käyttöOlli Dahl
4Päästöjen muodostuminen ja hallinta, sisäiset ja ulkoiset toimenpiteetOlli Dahl
5IlmastonsuojeluTimo Laukkanen
6Ilmansuojelu ja meluntorjuntaTimo Laukkanen
7Vesihuolto ja mekaanis-kemiallinen käsittelyOlli Dahl
9Vesiensuojelu ja biokäsittelyprosessitTimo Laukkanen
10Jätevirtojen hallinta, mekaaniset ja termiset prosessitOlli Dahl
11Jäteenkäsittelyn bioprosessit ja kemikaaliasioiden hallintaTimo Laukkanen
12Ympäristönsuojelun ohjausOlli Dahl
13Ympäristöasioiden hallintaOlli Dahl
vkSeminaariharjoitus, to 12.15-14.00 
R011/C301 Ke4
11-13Esitelmien valmisteluaOlli Dahl
14-15SeminaaritOlli Dahl
vkVälikokeet ti 14.15-16.00 
R002/R1 
5VK1Timo Laukkanen
7VK2Timo Laukkanen
10VK3Timo Laukkanen
12VK4Timo Laukkanen
14VK5Timo Laukkanen
Tentit/rästivälikokeet
30.04.20 to 16.15-20.00Timo Laukkanen
27.05.20 ke 16.15-20.00Timo Laukkanen

Description

Registration and further information