Credits: 5

Schedule: 15.01.2020 - 09.04.2020

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakson suoritettuasi osaat
- yhdistää esimerkkien kautta raaka-aine- ja prosessiteknisten ratkaisut jätevirtojen ja päästöjen hallintaan
- kuvat esimerkkejä päästöjen hallinnan prosessiteknisistä (sisäisistä) ratkaisuista ja teollisesta symbioosista
- esittää teollisuudessa yleisimmin käytettävien jäteveden, -kaasujen ja jätteiden käsittely- ja talteenottomenetelmien periaatteet ja käyttökohteet sekä kuvata niiden riippuvuussuhteita
- kertoa teollisuuden ympäristövastuista ja -haasteista
- eritellä ympäristöasioissa ohjaavia markkinamekanismeja ja taloudellisen ohjauksen keinoja sekä ympäristöliiketoiminnan mahdollisuuksia teollisuudessa
- kuvata yleisellä tasolla teollisuudessa käytettävän ympäristöasioiden hallintajärjestelmän

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Teollisuuden ympäristöhaasteet, sivuvirtojen hyödyntäminen, päästöihin ja jätevirtoihin vaikuttavien aine- ja energiavirtojen hallinta ja niihin liittyvät tasetarkastelut erilaisissa teollisuusprosessien esimerkkitapauksissa, teollisuuden vesihuolto-, ilmansuojelu- ja jätehuoltotekniikka, teollisuuteen liittyvä meluntorjunta, ilmastonsuojelun haasteet teollisuudessa, teollisuutta koskeva ympäristölainsäädännöllinen ja taloudellinen ohjaus, ympäristöasioiden hallintajärjestelmät.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakso suoritetaan välikokeilla tai tentillä. Vaatimuksena ovat kirjallinen oppimateriaali, jonka opiskelua kontaktiopetus tukee. Lisäksi suoritukseen kuuluu harjoitustöitä.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

5 op = 135 h
luennot ja muu kontaktiopetus 10-60 h
välikokeisiin/tenttiin valmistautuminen 63 -132 h
välikokeet/tentti 12 h/ 3 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan luentojen alussa.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

CHEM-E6125 Environmental Management in Industry

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

CHEM-A1100 - Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit ja ensimmäisen vuoden kemian ja fysiikan opinnot tai vastaavat tiedot ovat avuksi.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hylätty, 1-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Description

Registration and further information