Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuasi osaat
- yhdistää esimerkkien kautta raaka-aine- ja prosessiteknisten ratkaisut jätevirtojen ja päästöjen hallintaan
- kuvata esimerkkejä päästöjen hallinnan prosessiteknisistä (sisäisistä) ratkaisuista ja teollisesta symbioosista
- esittää teollisuudessa yleisimmin käytettävien jäteveden, -kaasujen ja jätteiden käsittely- ja talteenottomenetelmien periaatteet ja käyttökohteet sekä kuvata niiden riippuvuussuhteita
- kertoa teollisuuden ympäristövastuista ja -haasteista
- eritellä ympäristöasioissa ohjaavia markkinamekanismeja ja taloudellisen ohjauksen keinoja sekä ympäristöliiketoiminnan mahdollisuuksia teollisuudessa
- kuvata yleisellä tasolla teollisuudessa käytettävän ympäristöasioiden hallintajärjestelmän ja ympäristöasioiden hallintaa liittyviä suomenkielisiä käsitteitä

Laajuus: 5

Aikataulu: 15.01.2020 - 09.04.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Timo Laukkanen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Timo Laukkanen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 11.12.2019-21.12.2112):

Sähköpostitse: t.laukkanen@aalto.fi,

seminaariharjoitusta koskien: olli.dahl@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Teollisuuden ympäristöhaasteet, sivuvirtojen hyödyntäminen, päästöihin ja jätevirtoihin vaikuttavien aine- ja energiavirtojen hallinta ja niihin liittyvät tasetarkastelut erilaisissa teollisuusprosessien esimerkkitapauksissa, teollisuuden vesihuolto-, ilmansuojelu- ja jätehuoltotekniikka, teollisuuteen liittyvä meluntorjunta, ilmastonsuojelun haasteet teollisuudessa, teollisuutta koskeva ympäristölainsäädännöllinen ja taloudellinen ohjaus, ympäristöasioiden hallintajärjestelmät.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi korvaa
  aiemman englanninkielisen kurssin CHEM-E6125 - Environmental Management in
  Industry. Tässä uudessa kurssissa painotetaan aikaisempaan enemmän päästöjen
  hallinnan tekniikkaa ja puolestaan vähemmän päästöjen leviämistä ja vaikutuksia
  ympäristössä. Näitä viimeksi mainittuja asioita on siirretty opiskeltavaksi rinnakkain
  opettavaan kurssiin CHEM-C2610 - Ympäristökemia ja ympäristönsuojelu 5op.
  Molemmat kurssit tukevat toisiaan, mutta ne voi hyvin suorittaa myös erikseen.

  Kurssissa pidetaan viisi välikoetta (VK1-5) kahden viikon välein. Välikoealueiden teemat ja luennoitsijat (alustavasti):

  VK1: Teollisuuden ympäristöhaasteet, sisäiset ja ulkoiset toimenpiteet, ympäristönsuojelun ohjaus (Olli Dahl)

  VK2: Ilmastonsuojelu ja teollisuus (Timo Laukkanen)

  VK3: Teollisuuden ilmasuojelu ja meluntorjunta (Timo Laukkanen)

  VK4: Teollisuuden vesihuolto ja vesiensuojelu (Olli Dahl ja Timo Laukkanen)

  VK5: Teollisuuden jätevirtojen hallinta ja jätteiden käsittely (Olli Dahl ja Timo Laukkanen)

  Luennot kattavat vain osin kurssin sisällön ja osa opiskeltavista asioista käsitellään vain tentti/välikoevaatimuksiin kuuluvassa kirjallisessa aineistossa.

  Kurssin lopussa on seminaariharjoitus (Olli Dahl), jossa tarkastelaan parhaan käytössä olevan tekniikan vaatimuksia eri teollisuudenaloilla.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opintojakso suoritetaan välikokeilla tai tentillä. Vaatimuksena ovat kirjallinen oppimateriaali, jonka opiskelua kontaktiopetus tukee. Lisäksi suoritukseen kuuluu harjoitustöitä.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Arvosana määräytyy viiden välikokeen (tai tenttivastauksen) ja harjoitustyön arvosanojen geometrisen keskiarvon perusteella. Harjoitustyön arvosana vastaa painoarvoltaan yhden välikokeen arvosanaa. Geometrinen keskiarvo merkitsee sitä, että jokaisesta välikokeesta ja harjoitustyöstä on saatava erikseen arvosana, joka on enemmän kuin 0.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  5 op = 135 h
  luennot ja muu kontaktiopetus 10-60 h
  välikokeisiin/tenttiin valmistautuminen 63 -134 h
  välikokeet/tentti 10 h/ 3 h

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luennot 40 h

  Välikokeet 15 h

  Seminaari 5 h

  Valmistautuminen välikokeisiin 55 h

  Valmistatuminen seminaariin 20 h


PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoitetaan luentojen alussa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Välikokeissa/tentissä vaadittava kirjallinen aineisto on haettavissa MyC:sta.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  CHEM-E6125 Environmental Management in Industry

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  CHEM-A1100 - Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit ja ensimmäisen vuoden kemian ja fysiikan opinnot tai vastaavat tiedot ovat avuksi. Esitietona olevaa CHEM-A1100 - Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit-kurssia voi suorittaa myös rinnakkain tämän kurssin kanssa.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

  14 Vedenalainen elämä

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  vkLuennot, ke ja to 10.15-12.00  R013/237 (P1) Opettaja
  3Teollisuuden ympäristöhaasteet ja luonnonvarojen kestävä käyttöOlli Dahl
  4Päästöjen muodostuminen ja hallinta, sisäiset ja ulkoiset toimenpiteetOlli Dahl
  5IlmastonsuojeluTimo Laukkanen
  6Ilmansuojelu ja meluntorjuntaTimo Laukkanen
  7Vesihuolto ja mekaanis-kemiallinen käsittelyOlli Dahl
  9Vesiensuojelu ja biokäsittelyprosessitTimo Laukkanen
  10Jätevirtojen hallinta, mekaaniset ja termiset prosessitOlli Dahl
  11Jäteenkäsittelyn bioprosessit ja kemikaaliasioiden hallintaTimo Laukkanen
  12Ympäristönsuojelun ohjausOlli Dahl
  13Ympäristöasioiden hallintaOlli Dahl
  vkSeminaariharjoitus, to 12.15-14.00 
  R011/C301 Ke4
  11-13Esitelmien valmisteluaOlli Dahl
  14-15SeminaaritOlli Dahl
  vkVälikokeet ti 14.15-16.00 
  R002/R1 
  5VK1Timo Laukkanen
  7VK2Timo Laukkanen
  10VK3Timo Laukkanen
  12VK4Timo Laukkanen
  14VK5Timo Laukkanen
  Tentit/rästivälikokeet
  30.04.20 to 16.15-20.00Timo Laukkanen
  27.05.20 ke 16.15-20.00Timo Laukkanen