Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi osaat kirjoittaa pieniä tietokoneohjelmia esimerkiksi insinööritehtävissä tarvittaviin laskentasovelluksiin ja pienten tietomäärien muokkaamiseen. Ymmärrät myös muiden kirjoittamia vastaavia ohjelmia.

Laajuus: 5

Aikataulu: 09.09.2019 - 28.11.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Kerttu Pollari-Malmi, Sanna Suoranta

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin yhteystiedot (voimassa 13.08.2019-21.12.2112):

Yleiset kysymykset kurssin piazza-foorumille, jossa myös anonyymit kysymykset ovat mahdollisia. Henkilökohtaiset ongelmat kurssin suhteen vastuuopettajalle sähköpostitse tai tapaamalla.

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lausekielinen ohjelmointi Python-kielen avulla, rakenteinen ohjelmointi, ohjelmistosuunnittelun alkeet, perustietorakenteet. Hyvä ohjelmointityyli.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, pakolliset harjoitustehtävät ja tentti.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Katso kurssin MyCourses-sivulta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot 20 h, itsenäinen opiskelu ja harjoitustehtävien tekeminen 93 h, tenttiin valmistautuminen ja osallistuminen 20 h.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Katso kurssin MyCourses-sivulta yksityiskohdat ja aika-arviot tehtäväkierroksien kuormittavuudesta ja ajoituksista.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opetusmoniste.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  A+-järjestelmässä materiaalit ja tehtävät. 

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tietokoneen ja yleisimpien sovellusten (esim. sähköposti) peruskäyttötaito. Ei esitietovaatimuksia ohjelmoinnista.

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi alkaa I periodin alussa, mutta ei kestä ihan II periodin loppuun asti.

Description

Registration and further information